Styrelsen

Styrelsen består av 5 ledamöter samt 2 suppleanter.

Styrelsens uppdrag är att:

1, Förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar.

2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper

3. Föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare

4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi

5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren.

6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter


I en samfällighet finns endast två beslutande församlingar - styrelsen och stämman.

Kontaktuppgifter:

Ordförande:

Anita Byström

Aspviksvägen 15

975 95 Luleå

070-644 60 14, hem,

070-689 16 21 arb

anibys@gmail.com

Kassör:

Bengt Jakobsson

Aspviksvägen 11

975 95 Luleå

070-522 63 68

bntjak@gmail.com

Sekreterare:

Linnéa Lassinantti


Vägmästare:

Tomas Patomella

Öströmsvägen 3

070-698 88 86

tomas@patomellatak.se


Ledamot:

Carina Klippmark

Aspviksvägen 17

070-175 75 90

klippmark@hotmail.com


Suppleanter:

Åsa Risto

Katarina Gulliksson

Revisorer

Gudmund Andersson, s k

gudmund.andersson@gmail.com

Sven Georén


Valberedning

Tomas Hansson, 072-514 4612

Pär Sundvall
Protokoll styrelsemöten

2021

211120 Protokoll 8 styrelsemöte

210912 Protokoll 7 styrelsemöte

210630 Protokoll 6 styrelsemöte

210630 Protokoll 5 konstituerande styrelsemöte

210621 Protokoll 4 styrelsemöte

210612 Protokoll 3 styrelsemöte

210415 Protokoll 2 styrelsemöte

210121 Protokoll 1 styrelsemöte

2020

201124 Protokoll 10 styrelsemöte

200818 Protokoll 9 styrelsemöte

200625 Protokoll 8 styrelsemöte

200607 Protokoll 7 styrelsemöte

200426 Protokoll 6 styrelsemöte

200404 Protokoll 5 styrelsemöte via e-post

200326 Protokoll 4 konstituerande styrelsemöte 

200315 Protokoll 3 styrelsemöte

200212 Protokoll 2 styrelsemöte

200122 Protokoll 1 styrelsemöte

2019

191211 Protokoll 7 styrelsemöte

191015 Protokoll 6 styrelsemöte

190917 Protokoll 5 styrelsemöte

190725 Protokoll 4 styrelsemöte

190412 Protokoll 3 styrelsemöte

190412 Protokoll 2 konstituerande styrelsemöte

190122 Protokoll 1 styrelsemöte

2018

181211 Protokoll styrelsemöte

180909 Protokoll styrelsemöte

180726 Protokoll styrelsemöte

180614 Protokoll styrelsemöte

180522 Protokoll styrelsemöte

180408Protokoll styrelsemöte

180214 Protokoll styrelsemöte

2017

171210 Protokoll styrelsemöte

170914 Protokoll styrelsemöte

170704 Protokoll styrelsemöte

170521 Protokoll styrelsemöte

170205 Protokoll styrelsemöte

170117 Protokoll styrelsemöte

2016

161214 Protokoll styrelsemöte

160830 Protokoll styrelsemöte

160722 Protokoll styrelsemöte

160621 Protokoll styrelsemöte

160501 Protokoll konstituerande möte

2015

160228 Protokoll

160209 Protokoll

160127 Protokoll

151119 Protokoll

150913 Protokoll

150702 Protokoll

150519 Protokoll

150401 Protokoll

150401 Protokoll konstituerande möte

150302 Protokoll

150210 Protokoll

150112 Protokoll

2014

141028 Protokoll

140626 Protokoll

140611 Protokoll

140422 Protokoll

140331 Protokoll

140316 Protokoll

140210 Protokoll

2013

130829 Protokoll

130725 Protokoll

130612 Protokoll

130424 Protokoll

130324 Protokoll konstituerande möte

130303 Protokoll

130226 Protokoll

130204 Protokoll

130115 Protokoll

Styrelsen KSF