Faktureringsadress

Faktureringsadress


Faktura från leverantör till föreningen skickas till

ekonomi@kallaxhalvon.se

OBS Ange alltid beställarens namn samt anläggningsnummer


Postadress om du saknar e-post:

Kallaxhalvöns samfällighetsförening

co/ Bengt Jakobsson

Aspviksvägen 11

975 95 Luleå


Medlemmar som vill ha sin faktura via e-post mailar godkännande till ekonomi@kallaxhalvon.se inkl uppgifter om

fastighetsbeteckning, namn och fullständig adress

OBS att du måste vara ägare till fastigheten. Har fastigheten flera ägare krävs deras medgivande.