Anläggningarna

Kallaxhalvöns samfällighetsförening,  KSF

orgnr. 716465-8309

Anläggningarna KSF

Det finns 13 anläggningar inom samfälligheten varav anl1 avser hela samfälligheten och anl 12 och 13 avser vattenverk. Anl 2-10 samt 12 och 13 har utsedda anläggningsombud som företräder respektive anläggning. Anl 11 avser grönområden och ingår i hela samfälligheten. 

I högra kolumnen finns en förteckning med kontaktuppgifter för styrelser och ombud för anläggningarna.

Nedan hittar du minnesanteckningar från möten mellan styrelse och anläggningsombuden

s k samrådsmöten.Kontaktuppgifter:

Anl 1 Stora vägen, Jaktviksvägen

Anita Byström, 070-644 60 14

Anl 2 Björnhällevägen, Svedbergsvägen

André Öberg, 070-557 25 66

Anl 3 Öströmsvägen

Tomas Patomella, 070-698 88 86

Anl 4 Sjöstråket

Johan Kandel, kandel@mail.com

Anl 5 Småviltsvägen

Sirpa Larsson,

Anl 6 Kallax Strandväg

Tomas Hansson, 072-514 4612

Anl 7 Aspviksvägen

Bengt Jakobsson, 070 522 63 68

Anl 8 Jaktviksvägen

Janne Häkkinen, 070-626 36 79

Anl 9 Smiths väg

Helena Hellström, 070-717 09 11

Anl 10 Jaktviksvägen 35-40

Henny Kvamsdal, 

Anl 11 Grönområde

Styrelsen samt berörd anläggning

Anl 12 Vattenverket

Tomas Hansson 072-514 46 12

Tage Granström, tage@tegabbygg.se

Anl 13 Småviltsvägen vattenförening

Bo Nilsson, 070-666 36 62

Johan Nyberg,