Anläggningar

Det finns 13 anläggningar inom samfälligheten varav anl1 avser hela samfälligheten och anl 12 och 13 avser vattenverk. Anl 2-10 samt 12 och 13 har utsedda anläggningsombud som företräder respektive anläggning. Anl 11 avser grönområden och ingår i hela samfälligheten. 

I högra kolumnen finns en förteckning med kontaktuppgifter för styrelser och ombud för anläggningarna.

Nedan hittar du minnesanteckningar från möten mellan styrelse och anläggningsombuden

s k samrådsmöten.Anl 1 Stora vägen, Jaktviksvägen

Anita Byström, 070-644 60 14

Anl 2 Björnhällevägen, Svedbergsvägen

---

Anl 3 Öströmsvägen

Tomas Patomella, 070-698 88 86

Anl 4 Sjöstråket

Yvonne Norberg, 070-240 43 37
yn@telia.com

Anl 5 Småviltsvägen

Elin Parmesjö, 073-0705154

elinparmesjo@gmail.com

Anl 6 Kallax Strandväg

Tomas Hansson, 072-514 4612

Anl 7 Aspviksvägen

Bengt Jakobsson, 070 522 63 68

Anl 8 Jaktviksvägen

Torkel Lindström, 070-550 38 54

Torkel.lindstrom@gmail.com

Magnus Bick, 076-134 41 20

Magnus.Bick@akzonobel.com

Anl 9 Smiths väg

Lars-Olov Johansson

lars-olov@alvsbysylt.se

Anl 10 Jaktviksvägen 35-40

---

Anl 11 Grönområde

Styrelsen samt berörda anläggningar

Anl 12 Vattenverket

Tomas Hansson 070-514 46 12

Tage Granström, tage.granstrom@lansbygg.se

Anl 13 Småviltsvägen vattenförening

Bo Nilsson, 070-666 36 62


 

 

 

Kontaktuppgifter:

Anläggningarna KSF