Start

Vi bekämpar invasiva arter på vårt område

På senaste årsstämma, samråds- och styrelsemöten har vi diskuterat hur vi ska bekämpa de invasiva arter som finns inom vår samfällighet.


Anmäl ditt intresse för att delta i arbetet till ditt anläggningsombud alternativt maila direkt till styrelsen


Länk till Länstyrelsens information.

Länk till Naturvårdsverkets information.Minnesanteckningar och protokoll

från senaste samordnings- och styrelsemöte, 11 maj 2022, hittar du under fliken Anläggning respektive Styrelsen.Protokollet från årsstämman 2022 har blivit uppdaterat med ett förtydligande av beslut av §10, se text nedan samt nytt protokoll här.

Protokollsanteckning:

> § 10 Förtydligande ang tillfartsväg 1:207 att stämman beslutade att

> godkänna propositionen under förutsättning att tilläggen uppfylls.

> Godkänt per capsulum av presidiet och justerare.


Årsstämman 2022 hölls 24 mars i Bygdegården i Kallax.


DEt var roligt att så många kom på mötet. Det visar att vi har engagerade medlemmar. Vi diskuterade motioner och propositioner samt nya förslag i verksamhetsplan och grönområden.

Protokollet kommer att läggas här under fliken Årsstämman och det sätts upp på samtliga anslagstavlor samt kommer att finnas att läsa hos ordförande, Aspviksvägen 15.


Vi höll en tyst minut för de fastighetsägare som funnits med oss länge men som under det senaste året gått bort. 


Välkommen! till våra nya ledamöter i styrelsen,

Katarina Gulliksson, tidigare suppleant, och Yvonne Norberg samt våra nya suppleanter Tomas Bergman och Tage Granström (även anläggningsombud för anl 12 Vattenverket).

Gudmund Andersson och Sven Georén fortsätter som revisorer och Eva Gradin tillkommer som revisorsuppleant. 

Tomas Hansson och Per Sundwall fortsätter i valberedningen tillsammans med ny ledamot, Linnea Lassinanti.


Stort tack!

till avgående ledamöter Carina Klippmark, som suttit i styrelsen i många år, Linnea Lassinantti ledamot och tidigare suppleant samt Åsa Risto suppleant.


Anita Byström
ordförande


Tack för årets som gått!

Hemsidan är rensad för året och vi förbereder förbättringar av struktur och innehåll under nästa år. Hör gärna av dig med vad du saknar eller vill ha för information här eller bara synpunkter och tips.

Nu tackar vi för det gångna året och hoppas på en God Jul och ett gott 2022!


Anita, Bengt, Tomas, Carina, Linnea, Åsa och Katarina

Styrelsen KSFKommande möten i föreningen:

  • Kallelse kommer till informationsmöte om invasiva arter, i samarbete med Kallax intresseförening.
  • Möte grönområdesgrupp (anmäl intresse till styrelsen) sker 27 juni 18.30, Bygdegården.
  • Nästa styrelsemöte sker 6 juli 2022.
  • Nästa samordningsmöte (möte med samtliga anläggingsombud) sker i oktober 2022.


Trädfällning på föreningens mark

 

Trädfällning ska ske enligt följande rutiner. Beslut vid Årsstämman 2017:

”Stämman beslutar att för att fällning av träd på föreningens mark ska få ske ska följande vara uppfyllt:

1.Berörd anläggning ska ha tagit ett gemensamt anläggningsbeslut som protokollförts.

2.Fällningen ska följa skogsvårdsplanen.

3.Styrelsen ska bifalla beslutet.


Vattenpolicy för Anl 12 samt information om anläggningen hittar du här.