Hem


Här hittar du information om vad som händer i föreningen, möten, protokoll med mera från årsstämma, styrelsemöten, samrådsmöten och anläggningar, se flikar ovan. Du hittar även en del historik om föreningen samt kontaktpersoner till styrelseledamöter och anläggningsombud.

Har du synpunkter, frågor  eller något annat att säga styrelsen eller anläggningsombud så hittar du namn och kontaktuppgifter under respektive flik, Styrelse och Anläggningarna.

Välkommen till KSF!

Allt klart på anl 12


Nu är rörmokaren färdig med installationen av nya tryckkärl samt pH-anläggning. Hela installationen gick enligt plan och nu är allt igång igen. I och med installation av de nya tryckkärlen så kommer vi att uppleva ett mycket jämnare tryck i systemet.

 

Röda lampan

Vi har en röd lampa på fasaden som larmar för felaktig pH-nivå samt när temperaturen i anläggningen understiger 5 plusgrader. Hittills har vi inte riktigt hamnat rätt i pH justeringen samt att larmnivån varit felaktigt inställd vilket gör att lampan tänts vid några tillfällen. Vi tackar alla som uppmärksammat oss när larmlampan lyser.

 

Hjälp med målning

Det som nu återstår är målning samt markarbeten närmast anläggningen. Målningen kommer vi att behöva hjälp att göra under en dag i juli. Datum för detta återkommer vi med.

 

Hushåll med vattnet!

Vi vill be alla brukare också att hushålla med vattnet och använda det klokt. Vi ser att vi nu förbrukar ca 30m3/dygn vilket är 20m3 mer än under höst och vinter.

 

Hör av er om ni funderar över något.


Tomas och TageDriftstopp i Anl 12 onsdag 24/6 kl 19.00


På onsdag 24/6 kl 19:00 gör rörmokaren den sista installationen i vattenverket. Han kommer att installera nya tryckkärl samt ny pH anläggning. Det innebär att det blir ett driftstopp från onsdag kväll kl 19:00 till tidig torsdag morgon. Om allt går som det skall så är allt igång igen torsdag morgon.

 

Hjälp med målning och städning

Det som nu återstår är målning samt att göra om marken kring pumphuset. Att måla huset skulle vi behöva lite hjälp med. Datum för detta återkommer vi om.

Markarbetet så att vi får avrinning av ytvatten från det nya huset kommer Tomas Lundström att göra inom kort med grävmaskinen. 

 

Anläggningsombuden har grovstädat runt huset och kört till återvinningscentralen i omgångar med en hel del skräp men finstädningen gör vi i samband med målning och markarbeten. 

 

Invigning av nya pumphuset

När allt är klart kommer vi anordna en liten invigning samt förevisning av vårt gemensamma nya pumphus. 

 

Röd lampa lyser

Som säkert flera har noterat så tänds den röda lampan på byggnaden ibland. Det är en varningslampa för pH anläggningen samt när det råder risk för att det skulle frysa något  i anläggningen. Just nu är inte larmanläggningen inställd korrekt så larmet har idag ingen funktion. I framtiden när vi har justerat larmvärdet för anläggningen så behöver vi alla hjälpas åt att hålla koll på larmet och genast meddela anläggningens ombud om lampan tänds.


Hälsningar

Tomas och Tage


Anl 12 Vattenverket 12 juni 2020

 

Vecka 25 har rörmokaren planerat att installatera nya hydropresser och ny pH reglering. Tyvärr saknas det fortfarande några rördelar för att kunna göra installationen komplett. Allt material är i övrigt på plats och under denna vecka har han förberett den nya installationen för att vi skall få ett så kort driftstopp som möjligt.

 

Planen är att på tisdag kväll 16/6 samt natten mot onsdag installera den nya utrustningen. Det som saknas är dock rörkopplingarna som är av en mycket speciell dimension men det är beställt.

 

Har inte leveransen av rörkopplingar kommit på tisdag kommer vi troligtvis att skjuta på installationen tills efter midsommar. Detta då vi vill ha en vardag dagen efter installationen för att kunna komplettera rördelar etc, om det behövs.

 Så fort vi vet mer återkommer vi med mer information.

 

Funderar ni över något så hör av er till anläggningsombuden/

  

Tomas Hansson, Anl 12

070-514 46 12Strömmingsfisket

till årets surströmming startar nu. Alla som vill hjälpa till är välkommen till hamnen på lördag 13 juni kl 09.00.


Hälsar 

strömmingsfiskarnaInformation om Anl 12 Vattenverket, 2/6 -20


Vattenverkets byggnad är färdig utvändigt och invändigt och TA Byggservice är därmed färdig med sin del av projektet. Det som återstår utvändigt är själva målningen men det fixar vi tillsammans när allt är klart.

Vi beslutade att beställa en container för att forsla bort den gamla byggnaden vilken just nu står fylld till bredden vid soptunnorna. Vi hade tänkt köra bort skräpet själva men insåg snabbt att detta blir många körningar på tippen med personbil och släp.

Den gamla byggnaden var verkligen nedgången vilket blev ännu tydligare då hantverkarna tog ned den.


Elektrikern gör klart alla delar av elinstallationen under veckan (vecka 23). Kvar är då Luleå Energis del med att installera det nya fasadmätarskåpet till huvudledningen.

Rörmokaren kommer under vecka 24 att installera nya kärl och tillhörande utrustning. Installation var planerad att påbörjas denna vecka på grund av leveransproblem på delar av den nya utrustningen sker det v 24. Vid nyinstallationen kommer vattenförsörjningen att avbrytas under en kväll/natt. Rörmokaren planerar att påbörja installationen en sen kväll för att färdigställa under natten och att systemet kan trycksättas igen tidig morgon.

Mer information om det planerade avbrottet Vecka 24 kommer på hemsidan och på anslagstavlor.

Hör av er om ni funderar över något.

Anläggningsombuden anl 12
Tomas Hansson
070-514 46 12

Tage Granström

070-669 42 50


KALLELSE SAMRÅDSMÖTE SÖN 7 JUNI 2020

OBS! möte med anläggningsombuden


TID: 16.00

PLATS: Ängen vid Aspviksvägen

Ta gärna med något att sitta på.

 

AGENDA

 • Ekonomi anläggningarna
 • Kommunikation och åtgärder angående:
  • Trädfällning/skogsvård
  • 4-tonsbegränsningen
  • Soptunnorna vid Kallax Strandväg
 • Övriga frågor

 

Välkommen!

 

----------------------------------------------------

KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE

I direkt anslutning till ovanstående möte.

 

Vi ses!

Anita

Ordf KSF


Inget sommarvatten ännu på Anl 12


Tyvärr är det fortfarande tjäle i marken vilket gör att sommarvatten-ledningen fortfarande är frusen och därav ingen leverans av sommarvatten just nu. 

Anläggningsombuden för Anl 12 kommer att under veckans senare del göra nya försök att få igång leveransen av sommarvattnet. Vi hoppas på sol och värme under veckan!


Tomas och Tage


DRIFTSTÖRNINGAR fredag 29/5

Anl 12 Vattenverket


Fredag 29/5-20 mellan kl 09:00-12:00 är vattnet avstängt i delar av anläggning 12 på grund av en nyinstallation. Avstängningen berör fastigheter anslutna till Anl 12 på Aspviksvägen och Kallax strandväg.

Installationen kan gå fortare än planerat vilket gör att vattenförsörjningen kan fungera mellan givna klockslag. Efter arbetet kan vattnet till en början vara grumligt.


Har ni frågor eller funderingar hör av er till någon av anläggningsombuden.


DRIFTSTÖRNINGAR Onsdag 20/5

Anl 12 Vattenverket


Onsdag 20/5 -20 mellan kl 19:00-21:00 kan det förekomma driftstörningar i anläggningen på grund av byte av fasadmätarskåp.

 

I och med denna åtgärd är nu del ett av ombyggnationen klar. Kommande vecka (vecka 22) planerar vi för att riva och uppföra ny byggnad. Så här långt allt enligt plan.

 

Funderar ni över något tveka inte att kontakta någon av anläggningens ombud.

  

Tomas Hansson

070-514 46 12

 

 

Sommarvattnet Anl 12 
- information från anläggningsombuden


Söndag 24/5 -20 på förmiddagen slår vi på sommarvattnet i anläggning 12. Se över er anläggning så att allt fungerar efter vinterns uppehåll. Har ni funderingar så hör av er till någon av anläggningsombuden.


Minnesanteckningar från mötet med Anl 12


Minnesanteckingar från ovanstående informationsmöte om sommarens  investeringar i anläggningen och extra avgift hittar du här under Anläggningarna


Fakturor på årsavgiften är utskickade - lite sent


På grund av ett missförstånd om förfallodag (fjolårets fakturor hade ffd 30/5) har fakturorna skickats ut sent. Förhoppningsvis har ni överseende med det och betalar avgiften så snart ni kan.


Hälsningar

Anita, ordf KSF


Protokoll från årsstämman 2020

Protokollet från senaste årstämman hittar du här.


Årsstämman genomförs enligt utskickad kallelse, se nedan

 • Den som vill protestera mot att vi genomför mötet kan mejla till Anita Byström, ordförande, anibys@gmail.com
 • Vi ordnar i lokalen så att vi inte sitter för tätt m m.
 • Inget fika denna gång.
 • Kort och effektivt möte.
 • Du som ej vill/kan delta utnyttja gärna fullmakten om du har någon annan som kan gå i ditt ställe.
 • Anl 12 kommer skicka ut särskild information angående investeringarna i byggnad och anläggning samt en kallelse till möte inom anl 12 längre fram

 

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA

Torsdag 26 mars 2020 kl 18.30

Bygdegården, Kallax


Skriftlig kallelse med alla handlingar skickas ut senast 10 dagar innan årsstämman.  


Förslag till Dagordning

       vid Kallaxhalvöns samfällighetsförenings årsstämma 2020

 • 1 Årsmötets öppnande
 • 2 Val av ordförande för stämman
 • 3 Val av sekreterare för stämman
 • 4 Mötets behöriga utlysning
 • 5 Upprättande av röstlängd
 • 6 Fastställande av dagordning
 • 7 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 • 8 Verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse för 2019
 • 9 Ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2019
 • 10 Framställning från styrelsen eller motioner från
  medlemmar
 • 11 Förslag att godkänna 2014 års debiteringslängds totalbelopp med förfallodag 140430 samt att godkänna budget för 2014.
 • 12 Förslag att godkänna 2016 års debiteringslängds totalbelopp med förfallodag 160430 samt att godkänna budget för 2016.
 • 13 Styrelsens förslag till verksamhetsplan inklusive förslag till
  ersättning till styrelse och revisorer samt förslag till debiteringslängd och budget för 2020.
 • 14 Val av ordförande för 1 år
 • 15 Val av 2 ledamöter för 2 år, val av 2 ledamöter för 1 år samt val av vägmästare
 • 16 Val av två suppleanter för 1 år
 • 17 Val av två revisorer för 1 år
 • 18 Val av valberedning för 1 år
 • 19 Information om investeringsbeslut vid Anl 12 Vattenverket.
 • 20 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls
  tillgängligt
 • 21 Avslutning


Styrelsen KSF


KALLELSE STYRELSEMÖTE

TID: Sön 15 mars 18.00

PLATS: Bygdegården Kallax


AGENDA

 • Genomgång offerter och handlingar för investering/renovering av Anl 12 Vattenverket. (Tomas Hansson, Tage Granström, anläggningsombud för anl 12, deltar i denna punkt)
 • Föregående möte
 • Ansökan om deponi av muddringsmassor, Jaktviken
 • Utbildning Riksförbundet Enskilda vägar
 • Inför årsstämman
 • Övriga frågor


KALLELSE styrelsemöte

TID: Onsdag 11 dec kl 18.30

PLATS: Bygdegården, Kallax

 

AGENDA

 • Föregående möte
 • Inkomna skrivelser och motioner
 • Fördelning arbetsuppgifter inför årsstämman
 • Investering i Anl 12, byggnad och utrustning
 • Övriga frågor

 

KALLELSE TILL MÖTE I ANL 12 VATTENVERKET, KSF

 

TID: Torsdag 3 okt kl 18.30

PLATS: Bygdegården, Kallax

 

AGENDA

 • Föregående möte
 • Svar från REVs jurist
 • Val av nya anläggningsombud för anl 12
 • Eventuella inkomna offerter
 • Övriga frågor

 

Välkommen!

 

Kallelsen läggs på hemsidan samt sätts upp på anslagstavlorna vid Kallax Strandväg och Björnhällevägen.

 

Anita, Sven, Patric, Tomas och Carina

Styrelsen Kallaxhalvöns samfällighetsförening


 

KALLELSE STYRELSEMÖTE

TID: Tis 17 sept kl 18.30

PLATS: Aspviksvägen 15, Kallax


AGENDA

 1. Föregående möte
 2. Inkomna protokoll, skrivelser m m
 3. Anl 12 Vattenverket – svar från jurist vid REV (Riksorganisationen för enskilda vägar)
 4. Höstens möten
 5. Övriga frågor


Välkommen!


KALLELSE MÖTE ANL 12

AGENDA

Information om och dialog kring Anl 12.

 • Avgiftshöjningen
 • Behov av investeringar och prioriteringar
 • Övriga frågor

 

Välkommen!

Styrelsen, anläggningsombud för Anl12

 

Fika serveras förstås.

  

Kallelsen sätts upp på anslagstavlan vid brevlådorna samt läggas på hemsidan. Vänligen sprid till medlemmar i Anl 12.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


KALLELSE SAMRÅDSMÖTE

TID: Ons 15 maj kl 18.00

PLATS: Bygdegården, Kallax


AGENDA

 • Ekonomi
 • Vägarna
 • Övriga frågor


Fika serveras.


Välkommen!

Styrelsen


KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA

Torsdag 21 mars 2019 kl 18.00

Bygdegården, Kallax


Kallelse till stämman är utskickad till samtliga fastighetsägare. Kallelsen skickas till första namnet som är registrerat på fastigheten.


Förslag till Dagordning

       vid Kallaxhalvöns samfällighetsförenings årsstämma 2019

 • 1 Årsmötets öppnande
 • 2 Val av ordförande för stämman
 • 3 Val av sekreterare för stämman
 • 4 Mötets behöriga utlysning
 • 5 Upprättande av röstlängd
 • 6 Fastställande av dagordning
 • 7 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 • 8 Verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse för 2018
 • 9 Ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2018
 • 10 Framställning från styrelsen eller motioner från
  medlemmar
 • 11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan inklusive förslag till
  ersättning till styrelse och revisorer samt förslag till debiteringslängd för 2019
 • 12 Styrelsens förslag till budget för 2019
 • 13 Val av ordförande för 1 år
 • 14 Val av ledamot för 2 år tillika vägmästare
 • 15 Val av två suppleanter för 1 år
 • 16 Val av två revisorer för 1 år
 • 17 Val av valberedning för 1 år
 • 18 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 • 19 AvslutningVattnet på Anl 12 

är ok men fortfarande viktigt att alla kollar sin fastighet så att de inte finns någon läcka p g a det höga tryck som uppstod i helgen.

Uppdaterat 190113

 

Risk för vattenläckor på Anl 12

 

Vänligen kolla dina kranar, anslutningar och varmvattenberedare så att det inte finns något vattenläckage. Vi har haft ett övertryck i vattenverket och en säkerhetsventil är trasig. Problemet åtgärdas under dagen men viktigt att du kollar ditt vatten.

 

OBS! Detta gäller endast de som är anslutna till vattenverket anl 12.

 

KALLELSE STYRELSEMÖTE KSF

Tid: Tis 11 dec kl 18.30

Plats: Aspviksvägen 15, Kallax

 

Agenda

 • Föregående möte
 • Från anläggningar, protokoll, motioner etc
 • Ekonomi
 • Inför årsmötet 2019
 • Övriga frågor
 • - Solanderleden, fråga till anl 8
 • - Mer?

 

 

 

Vattningsförbudet hävt!

Nu är vattennivån återställd i Anl 12 och vattnings-förbudet är upphävt.

 

Styrelsemötet 180726

Protokollet hittar du under fliken Styrelsen.

 

Kallelse till samrådsmöte

Torsdag 14 juni 18.00 i Bygdegården

 

AGENDA

 • Föregående protokoll
 • Hyvling och dikning av vägar
 • Röjning grönområden
 • Vattenförsörjningen anl 12 och 13
 • GDPR – information
 • Övriga frågor

 

Vänligen meddela om du inte kommer.

Fika serveras såklart!

 

VÄLKOMMEN!

Anita, Sven och Patric

 

KALLELSE styrelsemöte 14 juni i direkt anslutning till samrådsmötet.

 

Ny ordförande i föreningen

Tidigare ordförande Bo Nilsson avtackades och till ny ordförande valdes Anita Byström. Ny ledamot till styrelsen är Patric Melin, tidigare suppleant. Patric valdes även som vägmästare för ännu ett år. Nya suppelanter är Tomas Patomella och Carina Klippmark.

 

 

ÅRSSTÄMMAN 2017

Senaste årsstämman innebar inga förändringar i styrelsen men två suppleanter samt ny vägmästare valdes. Under de senaste åren har vi endast haft en suppleant.

Valberedningen fortsätter sitt arbete 2018 och revisorerna likaså.

 

En motion om återställande av badstranden i Jaktviken behandlades liksom en proposition från styrelsen.

 

Beslut av stämman att anläggningsombuden ska skriva riktiga protokoll från anläggningsmöten samt att ange vem som ska ha arbetsavdrag och vem som inte ska ha det. Även en uppmaning rörande fakturor och utlägg från anläggningarna beslutades på stämman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Små avlopp för stuga och hus


Du som missade föreläsningen 2 juni av forskare Inga Hermann vid Luleå tekniska universitet om småskalig avlopp kan se den igen här.


Trädfällning på föreningens mark

 

Trädfällning ska ske enligt följande rutiner. Beslut vid Årsstämman 2017:

”Stämman beslutar att för att fällning av träd på föreningens mark ska få ske ska följande vara uppfyllt:

1.Berörd anläggning ska ha tagit ett gemensamt anläggningsbeslut som protokollförts.

2.Fällningen ska följa skogsvårdsplanen.

3.Styrelsen ska bifalla beslutet.


Solpaneler - gratis rådgivning av Luleå Energi 

Luleå Energi har tidigare år kallat till informationsmöten om solpaneler. Med anledning av corona erbjuder de nu gratis personlig rådgivning. Läs mer här eller kontakta rådgivningen direkt, se nedan.


Kontakta energirådgivningen:
på tel 0920-45 31 20 eller e-post energiradgivning@lulea.se
Mer information finns på www.lulea.se/energiradgivning


KALLELSE MÖTE
Anl 12 Vattenverket

 

TID: Söndag 26 april 16.00
PLATS: Vattenverket, Kallax


På grund av Folkhälsomyndighetens
rekommendationer genomförs mötet utomhus.
Vi träffas vid ängen, bredvid Anl 12, vid Aspviksvägen.


Deltagare: Styrelsen KSF, anläggningsombuden för Anl 12 samt alla inbjudna fastighetsägare anslutna till Anl 12.


AGENDA
•  Information om kommande investering vid Anl 12.
•  Extra inbetalning p g a investeringen, delegation

   från årsstämman.
•  Övriga frågor.


Välkommen!


Styrelsen, anläggningsombud för Anl12


Kallelsen sätts upp på anslagstavlan vid Aspviksvägen/Kallax strandväg
och Björnhällevägen samt publiceras på hemsidan. Minnesanteckningar från mötet kommer att finnas på ovan nämnda platser.Nya anläggningsombud för Anl 12 Vattenverket

 

Tomas Hansson och Tage Granström är nya anläggnings-ombud för anl 12 Vattenverket.

Kontaktuppgifter till samtliga ombud hittar du här.Trädfällning

- på föreningens mark

 

Trädfällning ska ske enligt följande rutiner. Beslut vid Årsstämman 2017:

”Stämman beslutar att för att fällning av träd på föreningens mark ska få ske ska följande vara uppfyllt:

1.Berörd anläggning ska ha tagit ett gemensamt anläggningsbeslut som protokollförts.

2.Fällningen ska följa skogsvårdsplanen.

3.Styrelsen ska bifalla beslutet.”

 

Information anl 12 Vattenverket

Vattenverket försörjer mer än 100 personer med vatten per dygn vilket innebär hårt slitage på nuvarande utrustning. Pumphuset behöver åtgärdas. Vattenförsörjningen samt kvaliteten på vattnet måste säkras. Dessa investeringar och kommande högre krav på vattenkvalitet innebär att avgifterna kommer att höjas, läs mer i styrelseprotokollete 180726 samt i kommande protokoll från årsmötet för anl 12.

 

GDPR Information

Samfälligheten lagrar följande personuppgifter om medlemmarna:

Namn och adress samt fastighetsbeteckning. Detta för att kunna skicka ut kallelser till årsmöte, faktura för avgiften till föreningen samt ev annan nödvändig  information till fastighetsägaren. Uppgifterna hanteras även av nrj Ekonomikonsult som sköter bokföring och bokslut för föreningen samt skickar ut faktura för årsavgiften.

 

Som medlem i samfälligheten har du rätt att:

 • få tillgång till dina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga (gäller inte debiteringslängd och medlemsregister så länge du äger fastighet i samfälligheten)
 • få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna
 • lämna in klagomål till Datainspektionen.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till styrelsen finns under fliken Styrelse.

 

Mer information hittar du hos Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/

 


 

 

4 tonsbegränsning gäller nu på samtliga vägar i samfälligheten

från och med 6 april 2021

Nu gäller 4 tonsgränsen för all trafik på samfällighetens vägar för att minska risken för skador på vägunderlaget. Begränsningen gäller från och med Jaktviksvägen vid Sjövik och samtliga vägar därifrån.

Dispens betr Jaktviksvägen åvilar kommunen. När det gäller våra vägar kontaktas Tomas Patomella, vägmästare i styrelsen, 070-698 88 86.


Vi meddelar här när vägarna torkat upp och begränsningen tas bort./Styrelsen


Kort avstängning av vattnet på anl 12

25 mars 2021 kl 09.17

Det kommer att bli en kort avstängning av vattnet mellan 10.00-12.00 vilket kan stra vattenlegeransen. Det är underhållsarbete som ska utföras i pumphuset, meddelar Tomas och Tage.


Ingen avstängning på anl 12

8 mars 2021 kl 18.20

Det ser ut som om läckaget kommer från samma fastighet som första läckan så det blir ingen avstängning av vattnet nu. Våra idoga anläggningsombud fortsätter att jobba med problemet och vi återkommer om det förändras.


Fortsatt för hög vattenförbrukning på anl 12

8 mars 2021 kl 17.00

Det är fortsatt alldeles för hög vattenförbrukning på Anl 12. Felsökning pågår och det kan hända att vattnet måste stängas av för att hitta felet alt åtgärda. Spola gärna upp lite vatten så att du har till matlagning med mera utifallatt.


6 mars 2021 kl 14.01

En slang har släppt från en koppling inne i pumphuset så vattnet är avstängt. Rörmokare är på väg men det kan ta några timmar innan det är åtgärdat.

Vi återkommer om det uppstår fler problem. Om inte så rinner vattnet i kranen på några timmar.


Vattenläckan på Aspviksvägen

2 mars 2021 kl 22.27

Läckan på anl 12 finns på  Aspviksvägen. Vattnet är påslaget för samtliga fastigheter utom den fastighet som drabbats. Grävning och åtgärder startar i morgon vilket kan innebära störningar i vattenförsörjningen under dagen.

OBS! Detta berör endast Aspviksvägen. Vattnet kan vara lite grumligt då det varit avbrott men spola lite extra så löser det sig.


Stort tack till Tage och Tomas som jobbat hela kvällen för att lösa detta! 


Befarad vattenläcka på anl 12

2 mars 2021

Mycket hög och onormal förbrukning för årstiden fortsätter. Just nu ligger vi på ca 35m3 /24 h. Det är 3,5 gånger mer än normalt. Vi har en större läcka hos någon av er brukare eller på ledningsnätet. Vi behöver stänga av utgående ledningar systematiskt för att hitta läckan. Gör vi inte detta riskerar vi att tömma borrhålet. Vi börjar med Björhällevägen/Svedjeberget från och med nu till ca 18:00. Återkommer med information i denna kanal samt på hemsidan. Vänligen sprid budskapet så att alla fastigheter ser över sina anslutningar. /Tomas, Tage


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 mars 2021

Under senaste dygnet har vi återigen observerat ett onormalt stort vattenuttag från anläggning 12. De senaste 28 timmarna har det gått ut 32m3 vatten från anläggningen vilket mest troligt tyder på ett större läckage.

Normalt vattenuttag är nu ca 8-10m3. Vi ber er alla se över era anslutningar och vara uppmärksamma på eventuella läckage runt halvön.

Ser ni något avvikande så tveka inte att höra av er till anläggningsombuden.

Fortsätter det höga vattenuttaget under kvällen/natten kommer vi att behöva stänga av vattnet i de olika sektionerna med kort varsel för att påbörja felsökning.

Vi lägger ut information här på hemsidan så snart vi vet mer. 


Hälsar

Tomas och Tage


Årsstämman framflyttad till 25 maj 2021


Vill informera om att Kallaxhalvöns samfällighetsförenings årsstämma 2021 flyttas från 25 mars till 25 maj, se bifogad information från REV, Riksförbundet för Enskilda Vägar.

Kallelse skickas i vanlig ordning.

 

Tänker du köra grus i vår?

Vänligen planera in dina tunga transporter under tiden tjälen ligger kvar alternativt efter att vägarna torkat upp. Max 4 ton-skyltar kommer att komma upp som vanligt under våren då vägarna är som känsligast.

 

Vänligen sprid denna information till alla på din anläggning.

 

Tack på förhand!

 

Anita, Bengt, Tomas, Carina, Linnea och Åsa

Styrelsen KSF


Årsstämma 2021

Torsdag 25 mars kl 18.30 är det årsstämma i Bygdegården (om det funkar för ev restriktioner). Vi kan tyvärr inte genomföra stämman digitalt då vi inte har skrivit in den möjligheten i föreningens stadgar men vi hoppas att vaccineringen kommit så långt att vi kan genomföra den med många medlemmar på plats. 


Höstens samrådsmöte ställdes in men alla anläggningsansvariga hade möjlighet att ställa frågor eller skicka in synpunkter till styrelsen inför styrelsemötet 24 nov 2020.

Vattenproblemet bättre på

anl 12

Uppdaterat 23/11 -20 09.20

Under natten har förbrukningen fortsatt varit normal. Inga åtgärder behövs i dagsläget. Vi hade en fastighetsägare som hörde av sig där det upptäckts ett läckage vilket nu är åtgärdat. Mängden vatten som förbrukats indikerar dock att det kan finnas ytterligare en läcka så se över din fastighet och hör av dig om du har någon avvikelse.


vi följer förbrukningen fortsatt noga för att snabbt kunna vidta åtgärder om det behövs.


Tomas och Tage


Uppdaterat 22/11 -20

Under senaste dygnet har vi observerat ett onormalt stort vattenuttag från anläggning 12. De senaste 28 timmarna har det gått ut 41m3 vatten från anläggningen vilket mest troligt tyder på ett större läckage. Normalt vattenuttag är nu ca 8-10m3. Vi ber er alla se över era anslutningar och vara uppmärksamma på eventuella läckage runt halvön.

Ser ni något avvikande så tveka inte att höra av er till anläggningsombuden.

Fortsätter det höga vattenuttaget under kvällen/natten kommer vi att behöva stänga av vattnet i de olika sektionerna med kort varsel för att påbörja felsökning.

Vi lägger ut information här på hemsidan så snart vi vet mer. 


Hälsar

Tomas och Tage


INSTÄLLT MÖTE MED ANLÄGGNINGSOMBUDEN

Mötet med anläggningsombuden på tis 24 nov är inställt pga pandemin och de restriktioner som gäller.

Skicka gärna in protokoll, motioner eller eventuella frågor till anibys@gmail.com inför styrelsemötet, se nedan.


KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 

Tisdag 24 nov kl 18.30 i Bygdegården


AGENDA

 • Föregående möte
 • Datum för årsmötet 2021
 • Inkomna motioner ev propositioner
 • Ekonomi och frågor inför årsmötet
 • Övriga frågor


Välkommen!

Anita


Några påminnelser


Trädfällning med mera

Angående trädfällning och annan åverkan på samfällighetens mark så vill vi påminna om att grön- och skogsområden tillhör alla. Du som enskild fastighetsägare kan endast ta beslut om din egen fastighet och har ingen rätt att avverka eller göra annan åverkan på den gemensamma marken.


Förslag på förändringar tas upp på anläggningsmöten för vidare befordran till styrelsen alternativt årsstämma för beslut. Alla beslut i föreningen tas av styrelse och/eller årsstämma.


Motioner. Alla enskilda fastighetsägare och/eller anläggningarna kan lämna förslag/motion för beslut på årsstämman. Motionen ska vara inlämnad till styrelsen senast 31 dec året innan stämman.Påminnelse att lämna in motioner till årsstämman senast 31 dec 2021


Vattenpolicy för Anl 12 samt information om anläggningen hittar du här.


Kallelse till styrelsemöte 

Torsdag 16 dec kl 1830

i Bygdegården, Kallax


AGENDA

 • Uppföljning föregående möte
 • Inkomna skrivelser
 • Styrelsens protokoll, propositioner
 • Inför årsstämman
 • Hemsidan
 • Övriga frågor
 • Nästa möte


Kallax lyser upp 6 nov 17.00


Var med på Kallax lyser upp och tänd dina marschaller på lördag. Vi i samfälligheten har närmare 100 st som ska tändas på våra vägar.

 

VI behöver hjälp att tända alla dessa marschaller.

Du som vill hjälpa till – hör av dig till mig på mail eller mobil

070-6891621, sms eller ring.

 

Ta gärna en promenad på kvällen och njut av stämningen och snälla sprid detta till alla berörda så vi får en riktigt fin och upplyst afton.

 

Hälsningar

Anita Byström

Ordf KSFNu stänger vi sommarvattnet på anl 12

På söndag 3/10 -21 stänger vi sommarvattnet för säsongen. Vi planerar att stänga vattnet cirka 15:00 men viss förskjutning kan ske.


Tomas och Tage


Minnesanteckningar från samrådsmötet samt protokoll från styrelsemötet i sept 2021

Minnesanteckningar från senaste samrådsmötet hittar du under fliken Anläggningar och protokollet från senaste styrelsemötet finns under fliken Styrelsen.


Styrelsen


Hushåll med vattnet på

anl 12

Vi är idag ca 80 fastighetsägare som är anslutna till Vattenverket anl 12 och delar på samma borrhål. Just nu är det varmt och torrt och vi uppmanar er att hushålla med vattnet så att vi inte riskerar att torrlägga borrhålet.


Några tips på hur du kan hjälpa till att hushålla med vårt vatten:

 • Samla regnvatten i tunnor vid stuprännan som du kan använda för att vattna i trädgården. Vattna ej gräsmattan med vårt vatten.
 • Åk till biltvätten när du vill tvätta bilen så sparar du både på miljön och vårt vatten.
 • Vänta till regniga dagar med att tvätta altanen eller nyttja sjövatten om du har möjlighet.


Styrelsen tillsammans med anläggningsombuden för anl 12 håller på att ta fram en policy för användandet av vatten på anläggningen. Förslaget kommer att läggas fram på nästa anläggningsmöte.


Styrelsen

Tomas Hansson, Tage Granberg anl 12


Kallelse till årsstämma för Kallaxhalvöns samfällighetsförening, KSF, orgnr 716465-8309
Onsdag 30 juni 18.30 vid Bygdegården (utomhus)

Förslag till Dagordning

       vid Kallaxhalvöns samfällighetsförenings årsstämma 2021

§1 Årsmötets öppnande

§2 Val av ordförande för stämman

§3 Val av sekreterare för stämman

§4 Mötets behöriga utlysning

§5 Upprättande av röstlängd

§6 Fastställande av dagordning

§7 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§8 Verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
för 2020

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2020

§10 Framställning från styrelsen eller motioner från
medlemmar

§11 Förfrågan om försäljning av samfällighetens mark inom anl 2.       (OBS! Detta är en informations- och diskussionspunkt)

§12 Styrelsens förslag till verksamhetsplan inklusive förslag till
ersättning till styrelse och revisorer samt förslag till debiteringslängd och budget för 2021.

§13 Val av ordförande för 1 år

§14 Fyllnadsval 1 år, ledamot för 1 år, 2 ledamöter för 2 år samt val av vägmästare

§15 Val av två suppleanter för 1 år

§16 Val av två revisorer för 1 år

§17 Val av valberedning för 1 år

§18 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls
tillgängligt

§19 Avslutning


Tillfällig avstängning av vattnet på Anl 12

Publicerat: Lör 19 juni kl 16.30

Felsökning pågår angående sommarvattnet. Så snart vi har mer information och förhoppningsvis hittat läckan så lägger vi ut information här.


Tomas o Tage


Publicerat: Onsdag 16 juni kl 16.30

I morgon 17 juni kommer vattnet att stängas av under ett kortare driftstopp på max 60 min på slingan Aspviksvägen/Kallax Strandväg. Driftstoppet beror på ett underhållsarbete i en fastighet.


Tomas Hansson


Ny info om sommarvattnet

Fredag 11 juni kl 22.30

Förbrukningen skenar och sommarvattnet stängs igen. Vi har en ökad förbrukning på ca 10 m3 på 24 tim.

Någonstans finns en läcka eller en kran som är öppen eller trasig. 

 • Checka ledningarna, alla kranar, se om det bildas vatten på ovanliga ställen och sprid informationen till dina grannar.

Som det ser ut nu måste vi tyvärr stänga sommarvattnet helt tills läckan är hittad då vi riskerar vattenförsörjningen för alla.


Tomas, Tage och Styrelsen


Fredag 11 juni 10.30

Vi har fortfarande inte hittat läckan på sommarvattnet trots inspektioner efter hela sommarvattensystemet.

Så snälla, fortsätt vara uppmärksam på kranar och ledningar och meddela omgående om du misstänker en läcka.


Vi gör en tillfällig öppning av vattnet idag fram till 21.00 ikväll så kan ni fylla på era tankar. Sedan stänger vi av igen och tar nytt beslut. Vi kan inte riskera hela vattenförsörjningen för hela anläggningen.


Tomas och TageVi stänger sommarvattnet på Anl 12

Fredag 3 juni kl 08.50

Vi måste tyvärr stänga sommarvattnet tills vidare. Vi har alldeles för hög förbrukning på den ledningen och riskerar därmed borrhålet.

Vänligen gå ut med information till samtliga fastighetsägare på din anläggning. Det finns förmodligen en läcka någonstans.

--> Check på kranar och anslutningar.


Kontakta Tomas eller Tage omgående om du upptäcker något.

 

Tomas Hansson 072-514 46 12

Tage Granström, tage@tegabbygg.se

 


SE ÖVER ERA ANLÄGGNINGAR OCH KRANAR! Hör av dig direkt till anläggningsombuden för anl 12 om du upptäcker något.

/Tomas och TageTorsdag 27/5 -21.

Klockan 16.30 idag så slår vi på sommarvattnet igen och hoppas att det tinat tillräcklig. Om inte så får du information här. OBS! att du är extra uppmärksam på kranar och läckor.

/Tomas


Fredag 21/5 -21 kl 15.30 slår vi på sommarvattnet. Vår förhoppning ör att tjälen släppt. om Det fortfarande är fruset i backen så gör vi ett nytt försök nästa vecka.


HÅLL EXTRA KOLL PÅ ERA VATTENLEDNINGAR OCH KOPPLINGAR nu i början och hör av dig direkt till undertecknad om du misstänker en läcka. 


Hälsningar

Tomas och Tage, (kontaktuppgifter finns under fliken anläggningar)


Nytt datum för årsstämman 
Tisdag 30 juni 18.30

På grund av fortsatta restriktioner beroende på pandemin så har styrelsen beslutat att ytterligare skjuta på datumet för årsstämman. Kallelse med stämmounderlag kommer att skickas ut senast 10 dagar innan stämman.


Preliminär betalning av avgifterna 

Eftersom årsstämman senareläggs ytterligare så kommer styrelsen att skicka ut inbetalningskort under maj månad med preliminär avgift till samtliga fastighetsägare. Om avgiften förändras efter beslut vid årsstämman i juni så kommer avgiften att justeras (återbetalning alternativt extra inbetalning). Vi hoppas och tror att alla förstår vikten av att avgifterna kommer in tidigt under året. 


Har du frågor eller funderingar angående detta så är du välkommen att höra av dig till styrelsen, se kontaktuppgfter under fliken Styrelsen.


Styrelsen KSF 


ref: Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

 Anita Byström, Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr 716465-8309