Start

Senaste protokollet från styrelsemötet 2 nov samt minnesanteckningar från Samrådsmötet med samtliga anläggningsansvariga hittar du under flikarna Styrelse respektive Anläggningar.


KALLELSE till samtliga anläggningsombud till Samrådsmöte i Kallaxhalvöns samfällighetsförening KSF


TID: Onsdag 2 november kl 18.30

PLATS: Bygdegården Kallax


AGENDA

 • Föregående möte
 • Ekonomi
 • Årets slyröjning
 • Vägarna
 • Extra årsstämma
 • Solanderleden
 • Information från Kallax intresseförening 
 • Övriga frågor
 • Nästa möte


Välkommen!

(Vänligen meddela om du INTE kan komma alt skicka en ersättare)


Anita Byström, ordförande KSF


Självklart bjuder vi på fika!Vattenläckan på anl 12

Uppdatering lör 18 okt 2022 kl 10.30


Läckan på Jaktviken är inringad. 


Vattnet är öppet för Jaktviksvägen 164, 154, 152, 145, 141, 143.

Resterande fastigheter håller fortsatt stäng tills läckan är hittad.


Anläggningsombuden har direktkontakt med berörda fastigheter.


NY vattenläcka på anl 12

Uppdatering lör 16 okt 2022 kl 19.45


Natten till idag söndag avgränsade vi ytterligare sökområdet genom att hålla stora delar av jaktviken avstängd. Tyvärr fortsätter läckaget men vi har med denna mätning kunnat ytterligare ringa in området.


Vi fortsätter nu genom att nu stänga av samtliga hushåll på berörd sträcka, från huvudvattenledningen natten till imorgon måndag på den del av slingan där vi misstänker läckaget. På så vis får vi reda på om läckaget är på huvudledningen eller hos någon enskild fastighetsägare.

Samtliga fastighetsägare som är berörda har kontaktats.


/AnläggningsombudenUppdatering lör 15 okt 2022 kl 16.00


Blir tyvärr tvungen att åter igen skriva om läckaget på anläggning 12. Vi ser att det fortfarande är en alldeles för hög förbrukning på anläggningen. Det som vi lagade har endast marginellt gjort att förbrukningen minskar. Natten och det senaste dygnet visar på 5 m3 respektive 17m3. Det är ungefär 7m3 för mycket på ett dygn och cirka 4m3 för natten.


Vi kommer således att behöva stänga av halva Jaktviken igen under kommande natt. Vi stänger alla hushåll efter jaktviksvägen 146. Det gör att vi ytterligare kan ringa in läckaget.

Avstängning sker ikväll lördag kl. 22:00 och öppnar söndag kl 07:00.Vattenläckan fixad på anl 12

Uppdatering ons 12 okt kl 18.37


Vi har nu hittat vattenläckan! En anslutning på huvudstammen jaktviken hade släppt vilket orsakade ett läckage. Detta åtgärdas i detta nu och vattnet kommer enligt plan att komma igång under eftermiddag/kvällen idag 12 okt.


/AnläggningsombudenUppdatering må 10/10 kl 17.45

Avstängning Jaktviken ons 12/10

Onsdag påbörjas grävning där vi tror att läckaget är. Vi behöver då stänga slingan Jaktviken under längre stunder än planerat.


Ikväll kl 22.00 stänger vi slingan Jaktviken och öppnar i morgon tisdag mellan 18.00-21.00.


Grävningen startar onsdag morgon,12 okt, och kommer med stor sannolikhet hålla på hela onsdagen. Ambitionen är att kunna slå på slingan igen onsdag kväll.

Uppdatering i denna kanal samt på Facebook.


Anläggningsombuden, anl 12


Läckan inringad - nya avstängningar krävs

Så snart vi har en entreprenör som kan åta sig arbetet så startar vi grävning. Tills vi kan åtgärda läckaget behöver vi stänga vattnet nattetid för att mildra effekterna av läckaget.


Vi kommer därför att stänga av slingan Jaktviken varje natt mellan kl 22.00-07.00.

Uppdatering om läget i denna kanal samt på hemsidan så snart vi har mer information.


/Anläggninsombuden anl 12


Med nattens mätning har vi nu uteslutit stora delar av Jaktviken. Läckaget finns på den norra delen av jaktviken och någonstans på ledningsnätet eller hos enskilda fastighetsägare på följande adresser: 

 • Björnhällevägen 4, 6
 • Jaktviksvägen 141, 143, 145, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 164, 160, 176 och 182.


Se över era fastigheter och hör av er till anläggningsombud om ni funderar över något.NY avstängning Jaktviken

Kommande natt jobbar vi vidare med att felsöka slingan på Jaktviken. Vi stänger av Jaktviken sista delen mot uddspetsen, Jaktviken 163 och uppåt.


Avstängning sker 22:00 ikväll 7/10 och öppnar igen 07:00 i morgon lördag.


/Anläggningsombuden Tomas och Tage


VIKTIGT! Vi riskerar vattenbrist.

Vi har nu kunnat konstatera efter nattens mätning att läckaget finns på slingan Jaktviken.


Samtliga fastigheter behöver se över sina anslutningar från huvudvattenledningen till förbrukare inne i huset.

Det är av största vikt att förbrukningen kommer åter på för årstiden normala nivåer annars riskerar vi leverans av vatten för hela anläggningen.

Det går ut cirka 10m3 vatten mer /dygn än normalt vilket är ansenliga mängder.


Viktigt att ni meddelar Anläggningsombuden när ni ser något onormalt eller upptäcker ett läckage.

Mer information om åtgärder kommer i denna kanal samt på vår Facebooksida "Kallaxhalvön - KSF"


Anläggningsombuden anl 12

Ny avstängning av Jaktviksvägen/Björnhällevägen 

Under natten har vi haft avstängt slingan Jaktviksvägen/Björn-hällevägen norr om pumphuset och troligtvis finns läckan där. Under natten har det endast gått ut 0,7 kubik mot tidigare 6 kubik tidigare.


Nu uppmanar vi alla som är ansluten till anläggningen och boende på Jaktviksvägen att se över anslutningar och fastighet!

Ser du ett misstänkt läckade någonstans så kontakta anläggsningsombuden.


Vi stänger onsdag kl22:00 och öppnar igen torsdag 07:00.

Samma mätning görs igen för att vi ska vara helt säker.


Vi slår av vattnet i Jaktviken ikväll tors 6/10 kl 22.00 och öppnar 07.00 i morgon fredag 7/10.


/Anläggningsombuden anläggning 12


Avstängning av vattnet på anl 12 Uppdatering ons 5/10 kl 08.00

Ny avstängning Björnhällevägen/Jaktviksvägen

Under natten har vi haft avstängt slingan Björnhällevägen/Svedjeberget men den höga förbrukningen fortsätter.

Vi fortsätter att felsöka och natten till torsdag stängs slingan Björnhällevägen norr om pumphuset/Jaktviken. Vi stänger onsdag kl22:00 och öppnar igen torsdag 07:00.


/Anläggningsombuden anläggning 12


Björnhällevägen/Svedjebergsvägen stängs av
4/10 kl 22.00 till 5/10 kl 07.00

Uppdatering tis 4/10 kl 19.50


Nya mätningar visar att den höga förbrukningen fortsätter. Vi stänger vattnet sektionsvis för felsökning och börjar med Anl 2, Björnhällevägen/Svedjebergsvägen.


 • Information om hur vi går vidare efter denna avstängning hittar du här.
 • Vid avstängning av vatten kan du hämta vatten i utkastaren på pumphusets fasad.


Vattenläcka på anl 12 - kolla dina kranar och ledningar!

Uppdatering måndag 3/10 2022 kl 22.20.


Förbrukningen är fortsatt alldeles för hög! Senaste dygnet förbrukade ca 19kubikmeter vilket är 6 kubik mer per dygn är normal förbrukning.


Avstängning av vattnet startar tisdag 22.00
Kommande dygn görs ytterligare en mätning. Om förbrukningen fortfarande är på samma nivå vid nästa avmätning 4 okt kl 19.00 stängs slingan Björnhällevägen/Svedje-bergsvägen tisdag 4/10 kl 22.00 till onsdag 5/10 kl 07.00.


 • Information om hur vi går vidare efter denna avstängning hittar du här.
 • Vid avstängning av vatten kan du hämta vatten i utkastaren på pumphusets fasad.


Under den senaste veckan har vattenförbrukningen varit mellan 21-24 m3/dygn. Det är för årstiden ungefär 10m3 för mycket /dygn.

Vi har gått igenom ledningsnätet på den allmänna marken men inte funnit något onormalt. Vi befarar således en vattenläcka hos någon ansluten fastighet på anläggningen. Vi ber er därav se över era fastigheter så att ni inte råkat ut för någon vattenläcka.

Vi fortsätter felsökningen och önskar att ni hör av er om ni ser något fel eller upptäcker ett läckage.

Uppdaterar om läget i denna kanal samt på hemsidan.


Tomas Hansson
Kallax Strandväg 8
97595 Luleå
070-514 46 12


Den 2 oktober stängs sommarvattnet för säsongen.


Extrastämma i höst 2022

Vi behöver modernisera och uppdatera föreningens stadgar så att vi bland annat kan digitalisera faktureringsrutinerna.

Vi kommer därför att kalla till extrastämma under hösten 2022.


Anita Byström, ordförande KSF


Minnesanteckningar från Vattenverket anl 12 möte hittar du här.


Slyröjning på samfälligheten 


Slyröjning pågår för fullt enligt tidigare stämmobeslut. Vi kommer att fortsätta röjningen utifrån önskemål och befintlig budget för grönområden. 

Styrelsen är mycket nöjd med arbetet och har för avsikt att fortsätta anlita samma entreprenör för röjning för kommande år.


Har du frågor eller funderingar om kommande behov så kontakta vår kassör, Bengt Jakobsson, se kontaktuppgifter under styrelsefliken.


Anita Byström, ordförande KSFSlyröjning på samfälligheten startade 12 aug 2022


För kännedom så har styrelsen nu fått tag i en entreprenör som åtagit sig att röja sly på samfälligheten.


Styrelsen beslutade igår, 9 aug, på ett extra styrelsemöte att anlita firman HSG Norrbotten AB att starta röjningen.

Undertecknad samt kassör Bengt Jakobsson har ett första möte med entreprenören och startar arbetet på fredag 12 aug.


Röjningsarbetet kommer att prioriteras utifrån tidigare stämmobeslut från 2016 till 2021, se sammanställning nedan. När de prioriterade områdena är klara tar vi ställning till hur och om arbetet ska fortsätta under hösten, utifrån budget och behov.


--> Återkoppla eventuella synpunkter/behov av röjning till styrelsen@kallaxhalvon.se ,tack.


Hälsningar

Anita Byström

ordf KSF


Grönområden genomgång 2022


2017 GRÖNOMRÅDEN

Slyrensning av strandområde mellan Öströmsvägen och Sjöstråket samt Aspviksvägen och Björnhällevägen skulle ha skett 2016 enligt grönområdesplanen. Fastighetsägarna vid Aspviksvägen meddelar styrelsen om de vill röja själva alternativt att extern entreprenör anlitas.

Området längs ut på Näsudden, på vägens västra sida samt området från sluttningen vid vattenverket, anl 12, mot infart Svedjebergsvägen ska röjas till två meters förband. Extern entreprenör anlitas.


2018 GRÖNOMRÅDEN

Slyrensning av strandområde närmast Öströmsvägen samt Aspviksvägen från Björnhällevägen ska ske. Området från Näsudden, på vägens västra sida samt området från sluttningen vid vattenverket, anl 12, mot infart Svedjebergsvägen ska röjas till två meters förband. Extern entreprenör anlitas.

2019 GRÖNOMRÅDEN

Slyrensning av strandområde närmast Öströmsvägen samt Aspviksvägen från

Björnhällevägen ska ske. Området från Näsudden, på vägens västra sida samt området från sluttningen vid vattenverket, anl 12, mot infart Svedjebergsvägen ska röjas till två meters förband. Extern entreprenör anlitas.

2020 GRÖNOMRÅDEN

Fortsatt röjning av igenväxta ängar vid Sjöstråket och Öströmsvägen kommer att ske. Extern entreprenör anlitas.

2021 Grönområden

Fortsatt röjning av igenväxta strandängar vid Björnhällevägen - Aspviksvägen. Extern entreprenör anlitas.Kommande möten i föreningen:


 • Extra föreningsstämma 1 dec 2022.
  Anledningen till extrastämman är behovet av att uppdatera stadgarna för att kunna modernisera och digitalisera föreningens administration och fakturahantering. Kallelse skickas senast 10 dagar innan stämman.


Vi bekämpar invasiva arter på vårt område

På senaste årsstämma, samråds- och styrelsemöten har vi diskuterat hur vi ska bekämpa de invasiva arter som finns inom vår samfällighet.


De invasiva arter vi hittat på vår översyn är i huvudsak lupiner och jättebalsamin. Är du intresserad av att veta mer och hjälpa till så kontakta Katarina Gulliksson, styrelsen@kallaxhalvon.se


Länk till Länstyrelsens information.

Länk till Naturvårdsverkets information.


Trädfällning på föreningens mark

 

Trädfällning ska ske enligt följande rutiner. Beslut vid Årsstämman 2017:

”Stämman beslutar att för att fällning av träd på föreningens mark ska få ske ska följande vara uppfyllt:

1.Berörd anläggning ska ha tagit ett gemensamt anläggningsbeslut som protokollförts.

2.Fällningen ska följa skogsvårdsplanen.

3.Styrelsen ska bifalla beslutet.


Vattenpolicy för Anl 12 samt information om anläggningen hittar du här.