Start

Årsstämman 2022

kl 18.30 24 mars 2022 i Bygdegården


Mötesdatum för styrelsen
fram till årstämman är följande:

  • 2022-01-20
  • 2022-02-10

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller synpunkter.


Hälsningar

Anita, Bengt, Carina, Tomas, Linnéa,
Åsa och Katarina.
Kontaktuppgifter hittar du under "styrelsefliken".


Tack för årets som gått!

Hemsidan är rensad för året och vi förbereder förbättringar av struktur och innehåll under nästa år. Hör gärna av dig med vad du saknar eller vill ha för information här eller bara synpunkter och tips.

Nu tackar vi för det gångna året och hoppas på en God Jul och ett gott 2022!


Anita, Bengt, Tomas, Carina, Linnea, Åsa och Katarina

Styrelsen KSFTrädfällning på föreningens mark

 

Trädfällning ska ske enligt följande rutiner. Beslut vid Årsstämman 2017:

”Stämman beslutar att för att fällning av träd på föreningens mark ska få ske ska följande vara uppfyllt:

1.Berörd anläggning ska ha tagit ett gemensamt anläggningsbeslut som protokollförts.

2.Fällningen ska följa skogsvårdsplanen.

3.Styrelsen ska bifalla beslutet.


Vattenpolicy för Anl 12 samt information om anläggningen hittar du här.