Start

NYTT - styrelseprotokoll från senaste styrelsemötet 3 sept hittar du under fliken Styrelsen


Anläggning 12 vattenverket

Söndag 23 juli kl 13.33


Läckan är hittad och åtgärdad. Gammal kran och gamla lagningar orsakade läckan så se gärna över era ledningar, kranar med mera och åtgärda i tid så slipper vi avbrott.


Tomas och Tage


Avbrott i vattenleveransen från anläggning 12. Troligtvis en läcka på Jaktviksområdet.Vi felsöker och återkommer så snart vi kan med ny information.


Anläggningsombuden Tomas och Tage.


--------------------------------------------------------

Förbrukningen ligger på cirka 17m3 /24h. Det är en låg förbrukning med tanke på att i dessa 17m3 har vi fyllnad av ledning mm. De senaste 12h har vi haft 5,5m3 vilket även det kan anses som låg förbrukning. Bra jobbat!


Vi behöver fortsatt vara mycket rädda om vattnet för att låta borrhålet återhämta sig. Samla regnvatten för trädgårdsvattning och du som har möjlighet, ta från havet.


Just nu får vi upp ett bra/normalt tryck i systemet men jag får även indikationer på att idag (20/6) mitt på dagen var trycket var lågt. Det kan tyda på att pumpen bitvis går torrt så vi kan nog inte helt avfärda problemet.

Vi fortsätter hålla öppet och vara restriktiva med vattenförbrukningen.


Anläggningsombuden Tomas och Tage.Nu är anläggning 12 igång och vi har normalt tryck i systemet. Det som uppstår när hela ledningsnätet töms är att när vi slår igång systemet igen bildas tryckstötar i ledningen vilket gör att avlagringar kommer med till er fastighet. Det är helt normalt och försvinner relativt fort i takt med förbrukningen.


Vi har funderat över vad som skulle vara bäst för anläggningen just nu och tänker enligt följande. Vi låter vattnet vara påslaget vilket gör att ni inte behöver fylla upp extra reserver och vi håller nere förbrukningen. Om vi har igång vattnet håller vi även undan de tryckstötar som uppstår när hela systemet töms/fylls vilket gör att vattenkvaliteten är god hela tiden och vi slipper spilla vatten.


Det ställer såklart stora krav på samtliga anslutna att hålla nere förbrukningen så att borrhålet återhämtar sig ordentligt.

Vi följer förbrukningen noga och återkommer imorgon i denna kanal samt på hemsidan.


Anläggningsombuden Tomas och TageKALLELSE

Akut vattenmöte i Anl 12  ons 21 juni kl 18.30 vid Vattenverket

Söndag 18 juni kl 20.53


Under helgen har vi haft extremt högt uttag från vattenverket. Uttaget har varit nästan 40m3 /dygn. Hålet klarar inte detta och vi är därför utan vatten.

Vi kommer hålla stängt vattenleveransen ett dygn för att borrhålet ska återhämta sig. Vi slår på igen imorgon måndag kl 18:30 och håller öppet till 21:00. Denna procedur fortsätter vi med under veckan för att återhämta borrhålet. Det blir extremt viktigt att vi alla är återhållsam med vattnet under de kommande dygnen.


På onsdag (21//6) kl 18:30 kallar vi till ett extra möte för att prata om vattenförbrukningen. Mötet hålls vid vattenverket.


Samtliga hushåll som är anslutna till vattenverket anläggning 12 förväntas delta på mötet.


Välkomna!

/Anläggningsombuden Tage och Tomas


Protokoll och minnesanteckningar

Nu hittar du protokollet från senaste styrelsemötet 24 maj samt minnesanteckningar från samrådsmötet samma dag under Styrelse- respektive Anläggningsfliken. Se även ny informationsskrift om invasiva arter.


KALLELSE till Samrådsmöte

onsdag 24 maj kl 18.30 i Bygdegården Kallax

Samrådsmötet avser samtliga anläggningsombud i Kallax samfällighetsförening samt styrelsen. 


AGENDA

 • Nyheter/händelser i samfälligheten
 • Ekonomi
 • Vägunderhåll
 • Övriga frågor


Välkommen!


Avstängning vatten Anl 12 - Jaktviken

Uppdatering 4 maj kl 19.55


Under veckan har vi jobbat med att spåra läckaget och nu har vi ringat in det till huvudvattenledningen på jaktvikens ”mellersta del”. Läckan bör rimligen ligga mellan tjärnen och fastigheten på adressen Jaktviksvägen 194.

Vi har nu stängt av denna del av ledningsnätet och kommer fortsätta felsöka sträckan.


/AnläggningsombudenPå grund av storleken på läckaget så kommer vi att behöva göra insatser omgående.

Vi kommer att stänga av slingan Jaktviken enligt följande: 230430 kl 12:00-16:00

230430 kl 20:00 till 230501 kl 07:00


Vatten finns att hämta från vattenutkastaren på pumphuset.

Utifrån resultatet av mätningar och arbete med att hitta läckaget kommer nya åtgärder under förmiddagen i morgon, måndag 1 maj.


/Anläggningsombuden


Ny stor vattenläcka anl 12 - Jaktviken, kolla din fastighet!

Här kommer en kort uppdatering kring nattens mätningar. Som befarat så har vi ett läckage någonstans ute på slingan eller hos någon av er fastighetsägare som är anslutna till anläggningen.


Under natten har vi skickat ut cirka 1m3 extra /timme vilket gör nästan 10m3. Läckaget är relativt stort och vi behöver mest troligt agera lite snabbare än vi först trodde. Indikationer visar på att det är slingan Jaktviken som läckaget återfinns på men vi kan inte vara helt säkra förrän vi gjort en till mätning.


Vi behöver er hjälp att se över era fastigheter och området kring era anslutningar. Sprid gärna informationen och kolla gärna att er närmsta granne nåtts av den. Tveka inte att höra av er om ni funderar över något.


Vi återkommer under förmiddagen angående nästa åtgärd på anläggningen. Informationen i detta forum samt på hemsidan.

Vatten för de fastigheter som kommer stängas av finns att hämta från kranen på pumphusets fasad.


/Anläggningsombuden


Välkomna till valborgsfirande i hamnen!

18.30 börjar vi med barnaktiviteter så som tipsrunda med godispriser.

Korvgrillning på kullen från 18.30 - ta gärna med egna grillpinnar ( galler finns på eldstaden)

Kring 18.00-18.30 kommer majbrasan tändas - beroende på storleken på brasan dvs hur mycket som lämnas i hamnen.

Kl 20.00 sjuger Kallax kammarkör in våren.

Runt 20.30 kommer Phire ha en hejdundrade eldshow- missa inte den !!

Efter eldshowen kommer det bli tipsrunda för vuxna med finfina priser !


Välkommen önskar Kallax IntresseföreningObs! nytt Bankgiro

Vi har nu bytt bank och valt bankgiro 145-9759 istället för gamla postgironumret. 


Protokoll från Årstämma 2023

Protokollet från årsstämman 23 mars finns att läsa på här under fliken Årsstämman samt på Anslagstavlan Kallax Strandväg. Senaste styrelseprotokollen hittar du under fliken Styrelsen.


Glad Påsk!


KALLELSE till Årstämman 2023 

Kallelsen är utskickad 230306 men p g a strul med beställningen så kan det ha gått ut två kallelser, en med debiteringslängden och en utan. För kännedom så betalar föreningen endast för det kortare utskicket.

Du kommer att få en kod som du kan använda till att logga in på Vägfas där du kan se alla uppgifter som rör din fastighet samt dina avgifter. Instruktioner till detta finns i kallelsen.


Debiteringslängden kommer även att finnas tillgänglig att läsa på årsstämman 23 mars i Bygdegården.


Särskilda punkter vid Årsstämman 2023

 • Nytt system för medlemsregister. Föreningen har nytt system för medlemsregistret som också utgör grund för fakturering. Med denna kallelse medföljer en personlig kod som du loggar in med.
 1. Gå in på www.vagfas.se 
  1. Logga in på din sida med den personliga koden
  2. Välj ”Ändra kontaktuppgifter”
  3. Skriv in din e-post och telefonnummer
  4. Ange om du vill ha faktura med epost eller utskick på papper (15 kr/faktura)
  5. SPARA
 • Moms på avgifter. Skattemyndigheten har beslutat om momsredovisning för samfälligheter. Föreningen är momsregistrerad fr o m 230101, se §13.
 • Uppdatering grönområdesplan. Se styrelsens proposition bilaga 5.

 


Nytt protokoll

från senaste styrelsemötet 8 februari finns nu att läsa. Du hittar det under fliken Styrelsen.


Välkommen till ett nytt år i Kallax samfällighetsförening!

Särskilt välkommen till alla nya fastighetsägare. Jag hoppas det ska bli ett fortsatt bra år för föreningen. Det uppstår alltid nya frågor som behöver lösas och med dialog och engagemang så brukar det mesta fixa sig.

Vi kan inte påverka världsläget men vi kan alla bidra till en god stämning med trevliga och konstruktiva kontakter och möten.


I år har våra ombud tampats med vattenläckor och förbättring av vägarna. Tack vare snabba insatser och välvilliga entreprenörer så stoppades stora vattenläckage relativt snabbt på anläggning 12.

Hyvlingen av vägarna var mycket uppskattad och har gett bra resultat och det arbetet fortsätter på alla vägar som tackat ja till det.

Tack vare bra tips kunde vi knyta till oss en utmärkt entreprenör för röjning av sly. Stora eftersatta områden är nu åtgärdade och arbetet fortsätter kommande år.


Moms för samfälligheter är beslutat att införas från januari 2022 av Skatteverket men överklagats och förvaltningsrätten tar beslut i februari-mars 2023. Vi tror att vi kommer att bli tvungna att betala moms som tyvärr kommer att fördyra föreningsavgiften. Vi förbereder oss för det. Mer information så snart beslut tagits.

GDPR är också något som vi behöver bli bättre och tydligare med. Mer om det vid årsstämman.


Vi förebereder också för effektivisering och digitalisering av ekonomi och fakturahantering. Du som vill ha pappersfaktura kommer att få det även i framtiden. Mer om detta och momsen på årsstämman i slutet av mars 2023.


Du är alltid välkommen att höra av dig till mig eller övriga i styrelsen om du har frågor, synpunkter eller funderingar. Kontaktuppgifter hittar du här under fliken för Styrelsen.


Hälsningar


Anita Byström, ordförande KSF


Kommande möten


 • Styrelsemöte 25 okt 18.00 i Bygdegården
 • Samrådsmöte 25 okt 19.00Rutiner för GDPR

Samfällighetens rutiner för GDPR hittar du här.

Vi bekämpar invasiva arter på vårt område
Invasiva arter pdf-format.

På årsstämman i mars 2022 samt i samråds- och styrelsemöten har vi diskuterat hur vi ska bekämpa de invasiva arter som finns inom vår samfällighet.


De invasiva arter vi hittat på vår översyn är i huvudsak lupiner och jättebalsamin. Är du intresserad av att veta mer och hjälpa till så kontakta Katarina Gulliksson, styrelsen@kallaxhalvon.se


Länk till Länstyrelsens information.

Länk till Naturvårdsverkets information.


Trädfällning på föreningens mark

 

Trädfällning ska ske enligt följande rutiner. Beslut vid Årsstämman 2017:

”Stämman beslutar att för att fällning av träd på föreningens mark ska få ske ska följande vara uppfyllt:

1.Berörd anläggning ska ha tagit ett gemensamt anläggningsbeslut som protokollförts.

2.Fällningen ska följa skogsvårdsplanen.

3.Styrelsen ska bifalla beslutet.


Vattenpolicy för Anl 12 samt information om anläggningen hittar du här.