Hem

Kallaxhalvöns samfällighetsförening,  KSF

orgnr. 716465-8309

Allt klart på anl 12


Nu är rörmokaren färdig med installationen av nya tryckkärl samt pH-anläggning. Hela installationen gick enligt plan och nu är allt igång igen. I och med installation av de nya tryckkärlen så kommer vi att uppleva ett mycket jämnare tryck i systemet.

 

Röda lampan

Vi har en röd lampa på fasaden som larmar för felaktig pH-nivå samt när temperaturen i anläggningen understiger 5 plusgrader. Hittills har vi inte riktigt hamnat rätt i pH justeringen samt att larmnivån varit felaktigt inställd vilket gör att lampan tänts vid några tillfällen. Vi tackar alla som uppmärksammat oss när larmlampan lyser.

 

Hjälp med målning

Det som nu återstår är målning samt markarbeten närmast anläggningen. Målningen kommer vi att behöva hjälp att göra under en dag i juli. Datum för detta återkommer vi med.

 

Hushåll med vattnet!

Vi vill be alla brukare också att hushålla med vattnet och använda det klokt. Vi ser att vi nu förbrukar ca 30m3/dygn vilket är 20m3 mer än under höst och vinter.

 

Hör av er om ni funderar över något.


Tomas och TageDriftstopp i Anl 12 onsdag 24/6 kl 19.00


På onsdag 24/6 kl 19:00 gör rörmokaren den sista installationen i vattenverket. Han kommer att installera nya tryckkärl samt ny pH anläggning. Det innebär att det blir ett driftstopp från onsdag kväll kl 19:00 till tidig torsdag morgon. Om allt går som det skall så är allt igång igen torsdag morgon.

 

Hjälp med målning och städning

Det som nu återstår är målning samt att göra om marken kring pumphuset. Att måla huset skulle vi behöva lite hjälp med. Datum för detta återkommer vi om.

Markarbetet så att vi får avrinning av ytvatten från det nya huset kommer Tomas Lundström att göra inom kort med grävmaskinen. 

 

Anläggningsombuden har grovstädat runt huset och kört till återvinningscentralen i omgångar med en hel del skräp men finstädningen gör vi i samband med målning och markarbeten. 

 

Invigning av nya pumphuset

När allt är klart kommer vi anordna en liten invigning samt förevisning av vårt gemensamma nya pumphus. 

 

Röd lampa lyser

Som säkert flera har noterat så tänds den röda lampan på byggnaden ibland. Det är en varningslampa för pH anläggningen samt när det råder risk för att det skulle frysa något  i anläggningen. Just nu är inte larmanläggningen inställd korrekt så larmet har idag ingen funktion. I framtiden när vi har justerat larmvärdet för anläggningen så behöver vi alla hjälpas åt att hålla koll på larmet och genast meddela anläggningens ombud om lampan tänds.


Hälsningar

Tomas och Tage


Anl 12 Vattenverket 12 juni 2020

 

Vecka 25 har rörmokaren planerat att installatera nya hydropresser och ny pH reglering. Tyvärr saknas det fortfarande några rördelar för att kunna göra installationen komplett. Allt material är i övrigt på plats och under denna vecka har han förberett den nya installationen för att vi skall få ett så kort driftstopp som möjligt.

 

Planen är att på tisdag kväll 16/6 samt natten mot onsdag installera den nya utrustningen. Det som saknas är dock rörkopplingarna som är av en mycket speciell dimension men det är beställt.

 

Har inte leveransen av rörkopplingar kommit på tisdag kommer vi troligtvis att skjuta på installationen tills efter midsommar. Detta då vi vill ha en vardag dagen efter installationen för att kunna komplettera rördelar etc, om det behövs.

 Så fort vi vet mer återkommer vi med mer information.

 

Funderar ni över något så hör av er till anläggningsombuden/

  

Tomas Hansson, Anl 12

070-514 46 12Strömmingsfisket

till årets surströmming startar nu. Alla som vill hjälpa till är välkommen till hamnen på lördag 13 juni kl 09.00.


Hälsar 

strömmingsfiskarnaInformation om Anl 12 Vattenverket, 2/6 -20


Vattenverkets byggnad är färdig utvändigt och invändigt och TA Byggservice är därmed färdig med sin del av projektet. Det som återstår utvändigt är själva målningen men det fixar vi tillsammans när allt är klart.

Vi beslutade att beställa en container för att forsla bort den gamla byggnaden vilken just nu står fylld till bredden vid soptunnorna. Vi hade tänkt köra bort skräpet själva men insåg snabbt att detta blir många körningar på tippen med personbil och släp.

Den gamla byggnaden var verkligen nedgången vilket blev ännu tydligare då hantverkarna tog ned den.


Elektrikern gör klart alla delar av elinstallationen under veckan (vecka 23). Kvar är då Luleå Energis del med att installera det nya fasadmätarskåpet till huvudledningen.

Rörmokaren kommer under vecka 24 att installera nya kärl och tillhörande utrustning. Installation var planerad att påbörjas denna vecka på grund av leveransproblem på delar av den nya utrustningen sker det v 24. Vid nyinstallationen kommer vattenförsörjningen att avbrytas under en kväll/natt. Rörmokaren planerar att påbörja installationen en sen kväll för att färdigställa under natten och att systemet kan trycksättas igen tidig morgon.

Mer information om det planerade avbrottet Vecka 24 kommer på hemsidan och på anslagstavlor.

Hör av er om ni funderar över något.

Anläggningsombuden anl 12
Tomas Hansson
070-514 46 12

Tage Granström

070-669 42 50


KALLELSE SAMRÅDSMÖTE SÖN 7 JUNI 2020

OBS! möte med anläggningsombuden


TID: 16.00

PLATS: Ängen vid Aspviksvägen

Ta gärna med något att sitta på.

 

AGENDA

 • Ekonomi anläggningarna
 • Kommunikation och åtgärder angående:
  • Trädfällning/skogsvård
  • 4-tonsbegränsningen
  • Soptunnorna vid Kallax Strandväg
 • Övriga frågor

 

Välkommen!

 

----------------------------------------------------

KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE

I direkt anslutning till ovanstående möte.

 

Vi ses!

Anita

Ordf KSF


Inget sommarvatten ännu på Anl 12


Tyvärr är det fortfarande tjäle i marken vilket gör att sommarvatten-ledningen fortfarande är frusen och därav ingen leverans av sommarvatten just nu. 

Anläggningsombuden för Anl 12 kommer att under veckans senare del göra nya försök att få igång leveransen av sommarvattnet. Vi hoppas på sol och värme under veckan!


Tomas och Tage


DRIFTSTÖRNINGAR fredag 29/5

Anl 12 Vattenverket


Fredag 29/5-20 mellan kl 09:00-12:00 är vattnet avstängt i delar av anläggning 12 på grund av en nyinstallation. Avstängningen berör fastigheter anslutna till Anl 12 på Aspviksvägen och Kallax strandväg.

Installationen kan gå fortare än planerat vilket gör att vattenförsörjningen kan fungera mellan givna klockslag. Efter arbetet kan vattnet till en början vara grumligt.


Har ni frågor eller funderingar hör av er till någon av anläggningsombuden.


DRIFTSTÖRNINGAR Onsdag 20/5

Anl 12 Vattenverket


Onsdag 20/5 -20 mellan kl 19:00-21:00 kan det förekomma driftstörningar i anläggningen på grund av byte av fasadmätarskåp.

 

I och med denna åtgärd är nu del ett av ombyggnationen klar. Kommande vecka (vecka 22) planerar vi för att riva och uppföra ny byggnad. Så här långt allt enligt plan.

 

Funderar ni över något tveka inte att kontakta någon av anläggningens ombud.

  

Tomas Hansson

070-514 46 12

 

 

Sommarvattnet Anl 12 
- information från anläggningsombuden


Söndag 24/5 -20 på förmiddagen slår vi på sommarvattnet i anläggning 12. Se över er anläggning så att allt fungerar efter vinterns uppehåll. Har ni funderingar så hör av er till någon av anläggningsombuden.


Minnesanteckningar från mötet med Anl 12


Minnesanteckingar från ovanstående informationsmöte om sommarens  investeringar i anläggningen och extra avgift hittar du här under Anläggningarna


Fakturor på årsavgiften är utskickade - lite sent


På grund av ett missförstånd om förfallodag (fjolårets fakturor hade ffd 30/5) har fakturorna skickats ut sent. Förhoppningsvis har ni överseende med det och betalar avgiften så snart ni kan.


Hälsningar

Anita, ordf KSF


Protokoll från årsstämman 2020

Protokollet från senaste årstämman hittar du här.


Årsstämman genomförs enligt utskickad kallelse, se nedan

 • Den som vill protestera mot att vi genomför mötet kan mejla till Anita Byström, ordförande, anibys@gmail.com
 • Vi ordnar i lokalen så att vi inte sitter för tätt m m.
 • Inget fika denna gång.
 • Kort och effektivt möte.
 • Du som ej vill/kan delta utnyttja gärna fullmakten om du har någon annan som kan gå i ditt ställe.
 • Anl 12 kommer skicka ut särskild information angående investeringarna i byggnad och anläggning samt en kallelse till möte inom anl 12 längre fram

 

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA

Torsdag 26 mars 2020 kl 18.30

Bygdegården, Kallax


Skriftlig kallelse med alla handlingar skickas ut senast 10 dagar innan årsstämman.  


Förslag till Dagordning

       vid Kallaxhalvöns samfällighetsförenings årsstämma 2020

 • 1 Årsmötets öppnande
 • 2 Val av ordförande för stämman
 • 3 Val av sekreterare för stämman
 • 4 Mötets behöriga utlysning
 • 5 Upprättande av röstlängd
 • 6 Fastställande av dagordning
 • 7 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 • 8 Verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse för 2019
 • 9 Ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2019
 • 10 Framställning från styrelsen eller motioner från
  medlemmar
 • 11 Förslag att godkänna 2014 års debiteringslängds totalbelopp med förfallodag 140430 samt att godkänna budget för 2014.
 • 12 Förslag att godkänna 2016 års debiteringslängds totalbelopp med förfallodag 160430 samt att godkänna budget för 2016.
 • 13 Styrelsens förslag till verksamhetsplan inklusive förslag till
  ersättning till styrelse och revisorer samt förslag till debiteringslängd och budget för 2020.
 • 14 Val av ordförande för 1 år
 • 15 Val av 2 ledamöter för 2 år, val av 2 ledamöter för 1 år samt val av vägmästare
 • 16 Val av två suppleanter för 1 år
 • 17 Val av två revisorer för 1 år
 • 18 Val av valberedning för 1 år
 • 19 Information om investeringsbeslut vid Anl 12 Vattenverket.
 • 20 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls
  tillgängligt
 • 21 Avslutning


Styrelsen KSF


KALLELSE STYRELSEMÖTE

TID: Sön 15 mars 18.00

PLATS: Bygdegården Kallax


AGENDA

 • Genomgång offerter och handlingar för investering/renovering av Anl 12 Vattenverket. (Tomas Hansson, Tage Granström, anläggningsombud för anl 12, deltar i denna punkt)
 • Föregående möte
 • Ansökan om deponi av muddringsmassor, Jaktviken
 • Utbildning Riksförbundet Enskilda vägar
 • Inför årsstämman
 • Övriga frågor


KALLELSE styrelsemöte

TID: Onsdag 11 dec kl 18.30

PLATS: Bygdegården, Kallax

 

AGENDA

 • Föregående möte
 • Inkomna skrivelser och motioner
 • Fördelning arbetsuppgifter inför årsstämman
 • Investering i Anl 12, byggnad och utrustning
 • Övriga frågor

 

KALLELSE TILL MÖTE I ANL 12 VATTENVERKET, KSF

 

TID: Torsdag 3 okt kl 18.30

PLATS: Bygdegården, Kallax

 

AGENDA

 • Föregående möte
 • Svar från REVs jurist
 • Val av nya anläggningsombud för anl 12
 • Eventuella inkomna offerter
 • Övriga frågor

 

Välkommen!

 

Kallelsen läggs på hemsidan samt sätts upp på anslagstavlorna vid Kallax Strandväg och Björnhällevägen.

 

Anita, Sven, Patric, Tomas och Carina

Styrelsen Kallaxhalvöns samfällighetsförening


 

KALLELSE STYRELSEMÖTE

TID: Tis 17 sept kl 18.30

PLATS: Aspviksvägen 15, Kallax


AGENDA

 1. Föregående möte
 2. Inkomna protokoll, skrivelser m m
 3. Anl 12 Vattenverket – svar från jurist vid REV (Riksorganisationen för enskilda vägar)
 4. Höstens möten
 5. Övriga frågor


Välkommen!


KALLELSE MÖTE ANL 12

AGENDA

Information om och dialog kring Anl 12.

 • Avgiftshöjningen
 • Behov av investeringar och prioriteringar
 • Övriga frågor

 

Välkommen!

Styrelsen, anläggningsombud för Anl12

 

Fika serveras förstås.

  

Kallelsen sätts upp på anslagstavlan vid brevlådorna samt läggas på hemsidan. Vänligen sprid till medlemmar i Anl 12.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


KALLELSE SAMRÅDSMÖTE

TID: Ons 15 maj kl 18.00

PLATS: Bygdegården, Kallax


AGENDA

 • Ekonomi
 • Vägarna
 • Övriga frågor


Fika serveras.


Välkommen!

Styrelsen


KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA

Torsdag 21 mars 2019 kl 18.00

Bygdegården, Kallax


Kallelse till stämman är utskickad till samtliga fastighetsägare. Kallelsen skickas till första namnet som är registrerat på fastigheten.


Förslag till Dagordning

       vid Kallaxhalvöns samfällighetsförenings årsstämma 2019

 • 1 Årsmötets öppnande
 • 2 Val av ordförande för stämman
 • 3 Val av sekreterare för stämman
 • 4 Mötets behöriga utlysning
 • 5 Upprättande av röstlängd
 • 6 Fastställande av dagordning
 • 7 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 • 8 Verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse för 2018
 • 9 Ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2018
 • 10 Framställning från styrelsen eller motioner från
  medlemmar
 • 11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan inklusive förslag till
  ersättning till styrelse och revisorer samt förslag till debiteringslängd för 2019
 • 12 Styrelsens förslag till budget för 2019
 • 13 Val av ordförande för 1 år
 • 14 Val av ledamot för 2 år tillika vägmästare
 • 15 Val av två suppleanter för 1 år
 • 16 Val av två revisorer för 1 år
 • 17 Val av valberedning för 1 år
 • 18 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 • 19 AvslutningVattnet på Anl 12 

är ok men fortfarande viktigt att alla kollar sin fastighet så att de inte finns någon läcka p g a det höga tryck som uppstod i helgen.

Uppdaterat 190113

 

Risk för vattenläckor på Anl 12

 

Vänligen kolla dina kranar, anslutningar och varmvattenberedare så att det inte finns något vattenläckage. Vi har haft ett övertryck i vattenverket och en säkerhetsventil är trasig. Problemet åtgärdas under dagen men viktigt att du kollar ditt vatten.

 

OBS! Detta gäller endast de som är anslutna till vattenverket anl 12.

 

KALLELSE STYRELSEMÖTE KSF

Tid: Tis 11 dec kl 18.30

Plats: Aspviksvägen 15, Kallax

 

Agenda

 • Föregående möte
 • Från anläggningar, protokoll, motioner etc
 • Ekonomi
 • Inför årsmötet 2019
 • Övriga frågor
 • - Solanderleden, fråga till anl 8
 • - Mer?

 

 

 

Vattningsförbudet hävt!

Nu är vattennivån återställd i Anl 12 och vattnings-förbudet är upphävt.

 

Styrelsemötet 180726

Protokollet hittar du under fliken Styrelsen.

 

Kallelse till samrådsmöte

Torsdag 14 juni 18.00 i Bygdegården

 

AGENDA

 • Föregående protokoll
 • Hyvling och dikning av vägar
 • Röjning grönområden
 • Vattenförsörjningen anl 12 och 13
 • GDPR – information
 • Övriga frågor

 

Vänligen meddela om du inte kommer.

Fika serveras såklart!

 

VÄLKOMMEN!

Anita, Sven och Patric

 

KALLELSE styrelsemöte 14 juni i direkt anslutning till samrådsmötet.

 

Ny ordförande i föreningen

Tidigare ordförande Bo Nilsson avtackades och till ny ordförande valdes Anita Byström. Ny ledamot till styrelsen är Patric Melin, tidigare suppleant. Patric valdes även som vägmästare för ännu ett år. Nya suppelanter är Tomas Patomella och Carina Klippmark.

 

 

ÅRSSTÄMMAN 2017

Senaste årsstämman innebar inga förändringar i styrelsen men två suppleanter samt ny vägmästare valdes. Under de senaste åren har vi endast haft en suppleant.

Valberedningen fortsätter sitt arbete 2018 och revisorerna likaså.

 

En motion om återställande av badstranden i Jaktviken behandlades liksom en proposition från styrelsen.

 

Beslut av stämman att anläggningsombuden ska skriva riktiga protokoll från anläggningsmöten samt att ange vem som ska ha arbetsavdrag och vem som inte ska ha det. Även en uppmaning rörande fakturor och utlägg från anläggningarna beslutades på stämman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Små avlopp för stuga och hus


Du som missade föreläsningen 2 juni av forskare Inga Hermann vid Luleå tekniska universitet om småskalig avlopp kan se den igen här.


Trädfällning på föreningens mark

 

Trädfällning ska ske enligt följande rutiner. Beslut vid Årsstämman 2017:

”Stämman beslutar att för att fällning av träd på föreningens mark ska få ske ska följande vara uppfyllt:

1.Berörd anläggning ska ha tagit ett gemensamt anläggningsbeslut som protokollförts.

2.Fällningen ska följa skogsvårdsplanen.

3.Styrelsen ska bifalla beslutet.


Solpaneler - gratis rådgivning av Luleå Energi 

Luleå Energi har tidigare år kallat till informationsmöten om solpaneler. Med anledning av corona erbjuder de nu gratis personlig rådgivning. Läs mer här eller kontakta rådgivningen direkt, se nedan.


Kontakta energirådgivningen:
på tel 0920-45 31 20 eller e-post energiradgivning@lulea.se
Mer information finns på www.lulea.se/energiradgivning


KALLELSE MÖTE
Anl 12 Vattenverket

 

TID: Söndag 26 april 16.00
PLATS: Vattenverket, Kallax


På grund av Folkhälsomyndighetens
rekommendationer genomförs mötet utomhus.
Vi träffas vid ängen, bredvid Anl 12, vid Aspviksvägen.


Deltagare: Styrelsen KSF, anläggningsombuden för Anl 12 samt alla inbjudna fastighetsägare anslutna till Anl 12.


AGENDA
•  Information om kommande investering vid Anl 12.
•  Extra inbetalning p g a investeringen, delegation

   från årsstämman.
•  Övriga frågor.


Välkommen!


Styrelsen, anläggningsombud för Anl12


Kallelsen sätts upp på anslagstavlan vid Aspviksvägen/Kallax strandväg
och Björnhällevägen samt publiceras på hemsidan. Minnesanteckningar från mötet kommer att finnas på ovan nämnda platser.Nya anläggningsombud för Anl 12 Vattenverket

 

Tomas Hansson och Tage Granström är nya anläggnings-ombud för anl 12 Vattenverket.

Kontaktuppgifter till samtliga ombud hittar du här.Trädfällning

- på föreningens mark

 

Trädfällning ska ske enligt följande rutiner. Beslut vid Årsstämman 2017:

”Stämman beslutar att för att fällning av träd på föreningens mark ska få ske ska följande vara uppfyllt:

1.Berörd anläggning ska ha tagit ett gemensamt anläggningsbeslut som protokollförts.

2.Fällningen ska följa skogsvårdsplanen.

3.Styrelsen ska bifalla beslutet.”

 

Information anl 12 Vattenverket

Vattenverket försörjer mer än 100 personer med vatten per dygn vilket innebär hårt slitage på nuvarande utrustning. Pumphuset behöver åtgärdas. Vattenförsörjningen samt kvaliteten på vattnet måste säkras. Dessa investeringar och kommande högre krav på vattenkvalitet innebär att avgifterna kommer att höjas, läs mer i styrelseprotokollete 180726 samt i kommande protokoll från årsmötet för anl 12.

 

GDPR Information

Samfälligheten lagrar följande personuppgifter om medlemmarna:

Namn och adress samt fastighetsbeteckning. Detta för att kunna skicka ut kallelser till årsmöte, faktura för avgiften till föreningen samt ev annan nödvändig  information till fastighetsägaren. Uppgifterna hanteras även av nrj Ekonomikonsult som sköter bokföring och bokslut för föreningen samt skickar ut faktura för årsavgiften.

 

Som medlem i samfälligheten har du rätt att:

 • få tillgång till dina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga (gäller inte debiteringslängd och medlemsregister så länge du äger fastighet i samfälligheten)
 • få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna
 • lämna in klagomål till Datainspektionen.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till styrelsen finns under fliken Styrelse.

 

Mer information hittar du hos Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/

 


 

 
Avstängt vatten på anl 12

Uppdaterat 9/10 -20

Lördag 17/10 på fm stänger vi vattnet för serviceåtgärder.


Hälsar

Tomas och Tage


Nu är vattnet på anl 12 tillbaka!

Uppdaterat 24/9 15.50Av

Ny pump är på plats och vattnet spolar i ledningarna. 


STORT TACK till anläggningsombuden Tage och Tomas samt alla som kom och hjälpte till! 


Några påminnelser


Trädfällning med mera

Angående trädfällning och annan åverkan på samfällighetens mark så vill vi påminna om att grön- och skogsområden tillhör alla. Du som enskild fastighetsägare kan endast ta beslut om din egen fastighet och har ingen rätt att avverka eller göra annan åverkan på den gemensamma marken.


Förslag på förändringar tas upp på anläggningsmöten för vidare befordran till styrelsen alternativt årsstämma för beslut. Alla beslut i föreningen tas av styrelse och/eller årsstämma.


Motioner. Alla enskilda fastighetsägare och/eller anläggningarna kan lämna förslag/motion för beslut på årsstämman. Motionen ska vara inlämnad till styrelsen senast 31 dec året innan stämman.
Här hittar du information om vad som händer i föreningen, möten, protokoll med mera från årsstämma, styrelsemöten, samrådsmöten och anläggningar, se flikar ovan. Du hittar även en del historik om föreningen samt kontaktpersoner till styrelseledamöter och anläggningsombud.

Har du synpunkter, frågor  eller något annat att säga styrelsen eller anläggningsombud så hittar du namn och kontaktuppgifter under respektive flik, Styrelse och Anläggningarna.

Välkommen till KSF!

 Anita Byström, Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr 716465-8309