Hem

Kallaxhalvöns samfällighetsförening, KSF

orgnr. 716465-8309

Nu funkar vattnet igen!

Tack till Johanssons Rör och Sundbergs El som snabbt var på plats och löste problemet.

 

- Viss grumlighet kan förekomma men det är ingen

fara att dricka vattnet, hälsar André Öberg, ansvarig

för anl 12.

.

 

 

 

 

 

 

Här hittar du information om vad som händer i föreningen, möten, protokoll med mera från årsstämma, styrelsemöten, samrådsmöten och anläggningar, se flikar ovan. Du hittar även en del historik om föreningen samt kontaktpersoner till styrelseledamöter och anläggningsombud.

Har du synpunkter, frågor eller något annat att säga styrelsen eller anläggningsombud så hittar du namn och kontaktuppgifter under respektive flik, Styrelse och Anläggningarna.

Välkommen till KSF!

Styrelsemöte tisdag 22 maj kl 18.00

Aspviksvägen 15, Kallax

Dagordning

  • Föregående möte
  • Tonnage-begränsning vägarna
  • Uppföljning ekonomi/avgifter
  • Övriga frågor

 

Ny ordförande i föreningen

Tdigare ordförande Bo Nilsson avtackades och till ny ordförande valdes Anita Byström. Ny ledamot till styrelsen är Patric Melin, tidigare suppleant. Patric valdes även som vägmästare för ännu ett år. Nya suppelanter är Tomas Patomella och Carina Klippmark.

 

STYRELSEMÖTET 180214

Protokoll finner du snart under fliken Styrelse.

 

STYRELSEMÖTET 171210

Protokoll under fliken Styrelse.

 

STYRELSEMÖTET 170914

Protokoll under fliken Styrelse.

 

SAMRÅDS- OCH STYRELSEMÖTET 170704

Protokoll från mötet finns under fliken ANLÄGGNINGARNA respektive STYRELSEN

 

STYRELSEMÖTET 170704

Protokoll från mötet finns under fliken Styrelsen.

 

SAMRÅDS- OCH STYRELSEMÖTET 170521

Nu finns protokoll och minnesanteckningar från dessa möten, se under fliken Styrelsen respektive Anläggningarna.

 

 

 

ÅRSSTÄMMAN 2017

Senaste årsstämman innebar inga förändringar i styrelsen men två suppleanter samt ny vägmästare valdes. Under de senaste åren har vi endast haft en suppleant.

Valberedningen fortsätter sitt arbete 2018 och revisorerna likaså.

 

En motion om återställande av badstranden i Jaktviken behandlades liksom en proposition från styrelsen.

 

Beslut av stämman att anläggningsombuden ska skriva riktiga protokoll från anläggningsmöten samt att ange vem som ska ha arbetsavdrag och vem som inte ska ha det. Även en uppmaning rörande fakturor och utlägg från anläggningarna beslutades på stämman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL från Årsstämman 2018 hittar du här.

OBS! alla namn och fastighetsnummer är strukna ur webb-versionen.

Protokollet undertecknat i original finns på Aspviksvägen 15.

Alla som lämnat mejladress får det på mejlen.

 

Anita Byström, Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr 716465-8309