Hem

Kallaxhalvöns samfällighetsförening, KSF

orgnr. 716465-8309

 

 

 

 

 

Här hittar du information om vad som händer i föreningen, möten, protokoll med mera från årsstämma, styrelsemöten, samrådsmöten och anläggningar, se flikar ovan. Du hittar även en del historik om föreningen samt kontaktpersoner till styrelseledamöter och anläggningsombud.

Har du synpunkter, frågor eller något annat att säga styrelsen eller anläggningsombud så hittar du namn och kontaktuppgifter under respektive flik, Styrelse och Anläggningarna.

Välkommen till KSF!

ÅRSSTÄMMA 22 MARS I BYGDEGÅRDEN Kallelse med alla handlingar hittar du här.

1. Val av ny ordförande!

Vi behöver förslag på ny ordförande eller en intresseanmälan från någon som vill ta rollen.

Hör av dig till valberedningen, Henrik Hjelm, Hans Sandberg eller Thomas Patomella med förslag.

 

STYRELSEMÖTET 180214

Protokoll finner du snart under fliken Styrelse.

 

STYRELSEMÖTET 171210

Protokoll under fliken Styrelse.

 

STYRELSEMÖTET 170914

Protokoll under fliken Styrelse.

 

SAMRÅDS- OCH STYRELSEMÖTET 170704

Protokoll från mötet finns under fliken ANLÄGGNINGARNA respektive STYRELSEN

 

STYRELSEMÖTET 170704

Protokoll från mötet finns under fliken Styrelsen.

 

SAMRÅDS- OCH STYRELSEMÖTET 170521

Nu finns protokoll och minnesanteckningar från dessa möten, se under fliken Styrelsen respektive Anläggningarna.

 

 

 

ÅRSSTÄMMAN 2017

Senaste årsstämman innebar inga förändringar i styrelsen men två suppleanter samt ny vägmästare valdes. Under de senaste åren har vi endast haft en suppleant.

Valberedningen fortsätter sitt arbete 2018 och revisorerna likaså.

 

En motion om återställande av badstranden i Jaktviken behandlades liksom en proposition från styrelsen.

 

Beslut av stämman att anläggningsombuden ska skriva riktiga protokoll från anläggningsmöten samt att ange vem som ska ha arbetsavdrag och vem som inte ska ha det. Även en uppmaning rörande fakturor och utlägg från anläggningarna beslutades på stämman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Byström, Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr 716465-8309