Anläggningarna

Minnesanteckningar samrådsmöten

Det finns 13 anläggningar inom samfälligheten varav anl1 avser hela samfälligheten och anl 12 och 13 avser vattenverk. Anl 2-10 har utsedda anläggningsombud som företräder respektive anläggning. Anl 10 avser grönområden och ingår i hela samfälligheten. Anl 12 och 13 (vattenverk) har egna styrelser som representerar medlemmarna men är underordnad föreningen.

I högra kolumnen finns en förteckning med kontaktuppgifter för styrelser och ombud för anläggningarna.

Nedan hittar du minnesanteckningar från möten mellan styrelse och anläggningsombuden

s k samrådsmöten.

 

 

Kallaxhalvöns samfällighetsförening, KSF

orgnr. 716465-8309

Kontaktuppgifter:

Anl 1 Stora vägen, Jaktviksvägen

Anita Byström, 070-644 60 14

Anl 2 Björnhällevägen, Svedbergsvägen

Hans Sandberg, 070-521 13 15

Anl 3 Öströmsvägen

Jan-Erik Hagnelöv, 070-362 43 52

Anl 4 Sjöstråket

Staffan Spendrup, 070-33 007 33

Anl 5 Småviltsvägen

Gudmund Andersson, 070-204 12 36

Anl 6 Kallax Strandväg

Henrik Håkans, Tel: 072-534 60 04

Anl 7 Aspviksvägen

Jani Korhonen

Anl 8 Jaktviksvägen

Janne Häkkinen, 070-626 36 79

Anl 9 Smiths väg

Jon Hallström, 070-597 55 99

Anl 10 Jaktviksvägen 35-40

Henny Kvamsdal

Anl 11 Grönområde

Styrelsen samt berörd anläggning

Anl 12 Vattenverket

André Öberg, 070-557 25 66

Hans Sandberg, 070-521 13 15

Anl 13 Småviltsvägen vattenförening

Bo Nilsson, 070-666 36 62

Johan Nyberg,