Årsstämman

Kallaxhalvöns samfällighetsförening,  KSF

orgnr. 716465-8309

Årsstämmor

180322 Protokoll
170322 Protokoll

160316 Protokoll

150319 Protokoll

 140319 Protokoll
130321 Protokoll