Hem

Kallaxhalvöns samfällighetsförening, KSF

orgnr. 716465-8309

Välkommen till KSF (Kallaxhalvöns sam-fällighetsförening)

 

Här hittar du information om vad som händer i föreningen, möten, protokoll med mera från årsstämma, styrelsemöten, samrådsmöten och anläggningar, se flikar ovan. Du hittar även en del historik om

föreningen samt kontaktpersoner till styrelseledamöter och anläggningsombud.

 

Har du synpunkter, frågor eller något annat att säga styrelsen eller anläggningsombud så hittar du namn och kontaktuppgifter under respektive flik, Styrelse och Anläggningarna.

 

 

 

AKTUELLT 2017

 

KALLELSE SAMRÅDS- OCH STYRELSEMÖTE

 

Tid: Söndag 21 maj kl 16.00

Plats: Bygdegården, Kallax

 

Dagordning samrådsmötet

• Allmän information

• Ekonomi

• Fastighetsförändringar

• Övriga frågor

 

Kaffe/te med dopp

 

Styrelsemöte

• Fastighetsfrågor

• Ekonomi, Debitering avgifter

• Övriga frågor

 

 

Välkommen!

Anita, Bosse och Sven

Styrelsen KSF

 

Tidigare protokoll hittar du under fliken Styrelse respektive Anläggningar.

 

 

ÅRSSTÄMMAN 2017

Senaste årsstämman innebar inga förändringar i styrelsen men två suppleanter samt ny vägmästare valdes. Under de senaste åren har vi endast haft en suppleant.

Valberedningen fortsätter sitt arbete 2018 och revisorerna likaså.

 

En motion om återställande av badstranden i Jaktviken behandlades liksom en proposition från styrelsen.

 

Beslut av stämman att anläggningsombuden ska skriva riktiga protokoll från anläggningsmöten samt att ange vem som ska ha arbetsavdrag och vem som inte ska ha det. Även en uppmaning rörande fakturor och utlägg från anläggningarna beslutades på stämman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Byström, Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr 716465-8309