Hem

Kallaxhalvöns samfällighetsförening, KSF

orgnr. 716465-8309

Välkommen till KSF (Kallaxhalvöns sam-fällighetsförening)

 

Här hittar du information om vad som händer i föreningen, möten, protokoll med mera från årsstämma, styrelsemöten, samrådsmöten och anläggningar, se flikar ovan. Du hittar även en del historik om

föreningen samt kontaktpersoner till styrelseledamöter och anläggningsombud.

 

Har du synpunkter, frågor eller något annat att säga styrelsen eller anläggningsombud så hittar du namn och kontaktuppgifter under respektive flik, Styrelse och Anläggningarna.

 

 

 

AKTUELLT 2017

 

KALLELSE till årsstämma

 

TID: Onsdag 22 mars kl 18.00

PLATS: Bygdegården Kallax

 

Kallelse inkl alla handlingar utom debiteringslängden hittar du här.

På grund av Personuppgiftslagen, PUL, så kan vi inte lägga ut debiteringslängden eftersom den innehåller personuppgifter och det krävs tillstånd av var och en att publicera uppgifterna.

 

OBS! Till årstämman har du möjlighet att nominera nya namn till styrelsen. Kontakta den/de personer du vill ska representera föreningen så att de är medvetna om att du tänker nominera dem och att de godkänt det.

 

Protokoll

från senaste styrelsemötet 2 februari hittar du här.

 

 

 

 

 

 

Anita Byström, Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr 716465-8309