Hem

Kallaxhalvöns samfällighetsförening, KSF

orgnr. 716465-8309

Samtliga protokoll publiceras under berörd flik, årstämma, styrelse etc.

 

KALLELSE TILL SAMRÅDSMÖTE

Torsdag 14 juni 18.00 i Bygdegården

 

AGENDA

 • Föregående protokoll
 • Hyvling och dikning av vägar
 • Röjning grönområden
 • Vattenförsörjningen anl 12 och 13
 • GDPR – information
 • Övriga frågor

 

Vänligen meddela om du inte kommer.

Fika serveras såklart!

 

VÄLKOMMEN!

Anita, Sven och Patric

 

KALLELSE styrelsemöte 14 juni i direkt anslutning till samrådsmötet.

 

Ny ordförande i föreningen

Tidigare ordförande Bo Nilsson avtackades och till ny ordförande valdes Anita Byström. Ny ledamot till styrelsen är Patric Melin, tidigare suppleant. Patric valdes även som vägmästare för ännu ett år. Nya suppelanter är Tomas Patomella och Carina Klippmark.

 

STYRELSEMÖTET 180214

Protokoll finner du snart under fliken Styrelse.

 

STYRELSEMÖTET 171210

Protokoll under fliken Styrelse.

 

STYRELSEMÖTET 170914

Protokoll under fliken Styrelse.

 

SAMRÅDS- OCH STYRELSEMÖTET 170704

Protokoll från mötet finns under fliken ANLÄGGNINGARNA respektive STYRELSEN

 

STYRELSEMÖTET 170704

Protokoll från mötet finns under fliken Styrelsen.

 

SAMRÅDS- OCH STYRELSEMÖTET 170521

Nu finns protokoll och minnesanteckningar från dessa möten, se under fliken Styrelsen respektive Anläggningarna.

 

 

 

ÅRSSTÄMMAN 2017

Senaste årsstämman innebar inga förändringar i styrelsen men två suppleanter samt ny vägmästare valdes. Under de senaste åren har vi endast haft en suppleant.

Valberedningen fortsätter sitt arbete 2018 och revisorerna likaså.

 

En motion om återställande av badstranden i Jaktviken behandlades liksom en proposition från styrelsen.

 

Beslut av stämman att anläggningsombuden ska skriva riktiga protokoll från anläggningsmöten samt att ange vem som ska ha arbetsavdrag och vem som inte ska ha det. Även en uppmaning rörande fakturor och utlägg från anläggningarna beslutades på stämman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR Information

Samfälligheten lagrar följande personuppgifter om medlemmarna:

Namn och adress samt fastighetsbeteckning. Detta för att kunna skicka ut kallelser till årsmöte, faktura för avgiften till föreningen samt ev annan nödvändig information till fastighetsägaren. Uppgifterna hanteras även av nrj Ekonomikonsult som sköter bokföring och bokslut för föreningen samt skickar ut faktura för årsavgiften.

 

Som medlem i samfälligheten har du rätt att:

 • få tillgång till dina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga (gäller inte debiteringslängd och medlemsregister så länge du äger fastighet i samfälligheten)
 • få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna
 • lämna in klagomål till Datainspektionen.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till styrelsen finns under fliken Styrelse.

 

Mer information hittar du hos Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/

 

Föreningen skickarut information via brev till samtliga medlemmar gällande GDPR.

 

 

 

 

 

 

 

Här hittar du information om vad som händer i föreningen, möten, protokoll med mera från årsstämma, styrelsemöten, samrådsmöten och anläggningar, se flikar ovan. Du hittar även en del historik om föreningen samt kontaktpersoner till styrelseledamöter och anläggningsombud.

Har du synpunkter, frågor eller något annat att säga styrelsen eller anläggningsombud så hittar du namn och kontaktuppgifter under respektive flik, Styrelse och Anläggningarna.

Välkommen till KSF!

Anita Byström, Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr 716465-8309