Hem

Välkommen till KSF (Kallaxhalvöns samfällighetsförening)

Här hittar du information om vad som händer i föreningen, möten, protokoll med mera från årsstämma,

styrelsemöten, samrådsmöten och anläggningar, se flikar ovan. Du hittar även en del historik om

föreningen samt kontaktpersoner till styrelseledamöter och anläggningsombud.

Har du synpunkter, frågor eller något annat att säga styrelsen eller anläggningsombud så hittar du namn och kontaktuppgifter under respektive flik, Styrelse och Anläggningarna.

 

 

 

Kallaxhalvöns samfällighetsförening, KSF

orgnr. 716465-8309

AKTUELLT 2017

Årsstämma 22 mars 2017. Kallelse med alla handlingar skickas ut i mars samt läggspå hemsidan. Allt utom debiteringslängden läggs ut på hemsidan.

 

OBS! Till årstämman har du möjlighet att nominera nya namn till styrelsen. kontakta den/de personer du vill ska representera föreningen så att de är medvetna om att du tänker nominera dem och att de godkänt det.

 

Protokoll

från senaste styrelsemötet 2 februari hittar du här.

 

 

 

 

 

 

Anita Byström, Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr 716465-8309